Tài liệu

Bài Học

Những câu chúc thông thường của người Pháp
Những câu chúc thông thường của người Pháp

Ở mỗi bữa tiệc, mỗi ngữ cảnh khác nhau họ đều có những lời chúc gửi đến nhau, điều này trở thành một thói quen và mang đậm nét văn hóa dân tộc....

Các câu tiếng Pháp giao tiếp cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp
Các câu tiếng Pháp giao tiếp cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp

Các bạn sẽ không phải lo việc mình sẽ trả lời như thế nào khi được hỏi nữa rồi !! Cùng chúng tôi học 1 số câu hỏi trong giao tiếp nhé !

Bài 1: Bonjour, mesdames, qu’est-ce que vous cherchez ?
Bài 1: Bonjour, mesdames, qu’est-ce que vous cherchez ?

Miêu tả trang phục trong tiếng Pháp

Bài 1 :Les préfixes
Bài 1 :Les préfixes

Les préfixes

Bài 1 : Les jours et les saisons
Bài 1 : Les jours et les saisons

Ngày tháng trong tiếng Pháp

Bài 1:  Bonjour
Bài 1: Bonjour

Chào hỏi cơ bản trong tiếng Pháp

Bài 2 : Les suffixes
Bài 2 : Les suffixes

Les suffixes

Bài 2 : La voix passive - Câu bị động
Bài 2 : La voix passive - Câu bị động

Câu bị động trong tiếng Pháp

Bài 2 : Le musée du Louvre, c'est par où ?
Bài 2 : Le musée du Louvre, c'est par où ?

Cách hỏi và chỉ đường trong tiếng Pháp.

Bài 2: Vous êtes d'où ?
Bài 2: Vous êtes d'où ?

Cách giới thiệu trong tiếng Pháp

Bài 3 : Le subjonctif - những từ thể hiện mong ước, mệnh lệnh
Bài 3 : Le subjonctif - những từ thể hiện mong ước, mệnh lệnh

Những từ thể hiện mong ước, mệnh lệnh trong tiếng Pháp.

Bài 3 : Exprimer la cause
Bài 3 : Exprimer la cause

Cách diễn đạt nguyên nhân trong tiếng Pháp

Bài 3 : Bon voyage!
Bài 3 : Bon voyage!

Đề tài du lịch trong tiếng Pháp.

Bài 3: Pouvez-vous m'aider ?
Bài 3: Pouvez-vous m'aider ?

Cách nói "Bạn từ đâu đến từ đâu?" trong tiếng Pháp như thế nào?

Bài 4 : Le subjonctif - những từ diễn tả cảm xúc
Bài 4 : Le subjonctif - những từ diễn tả cảm xúc

Những từ diễn tả cảm xúc trong tiếng Pháp

Bài 4 : Exprimer la conséquence
Bài 4 : Exprimer la conséquence

Các cách diễn đạt kết quả trong tiếng Pháp

Bài 4 : Voyage
Bài 4 : Voyage

Đề tài du lịch trong tiếng Pháp (tiếp theo).

Bài 4: Bonjour, monsieur. Vous vous appelez…?
Bài 4: Bonjour, monsieur. Vous vous appelez…?

Cách giới thiệu nghề nghiệp trong tiếng Pháp.

Bài 5 : Le subjonctif - những từ diễn tả sự nghi ngờ
Bài 5 : Le subjonctif - những từ diễn tả sự nghi ngờ

Những từ diễn tả sự nghi ngờ trong tiếng Pháp.

Bài 5 : Les Sentiments
Bài 5 : Les Sentiments

Les Sentiments

Bài 5 : Couleur
Bài 5 : Couleur

Màu sắc trong tiếng Pháp

Bài 5: Qui est-ce?
Bài 5: Qui est-ce?

Số đếm trong tiếng Pháp

Bài 6 : Le subjonctif - Khẳng định và phủ định
Bài 6 : Le subjonctif - Khẳng định và phủ định

Khẳng định và phủ định ngữ pháp tiếng Pháp.

Bài 6 : L'éducation
Bài 6 : L'éducation

Từ vựng về ngành giáo dục trong tiếng Pháp

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
Tư vấn online