Bài Tập Trình Độ A1

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

Bài tập Đọc hiểu
Bài tập Đọc hiểu

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài tập Delf với trình độ A1 Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn chạm...

Giới từ chỉ Thời gian
Giới từ chỉ Thời gian

Hôm nay, Học Tiếng Pháp và các bạn ôn lại giới từ chỉ thời gian.

Tính Từ
Tính Từ

Hôm nay, Học Tiếng Pháp sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi từ giống đực sang giống cái.

Bài 1 tiếng Pháp A1
Bài 1 tiếng Pháp A1

Sắp xếp lại câu

Bài 2 tiếng Pháp A1
Bài 2 tiếng Pháp A1

Chia số nhiều những từ in đậm

Bài 3 tiếng Pháp A1
Bài 3 tiếng Pháp A1

Articles contractés - DU, DE LA, DE L', DES ou DE ?

Bài 4 tiếng Pháp A1
Bài 4 tiếng Pháp A1

DE + article défini, indéfini ou partitif?

Bài 5 tiếng Pháp A1
Bài 5 tiếng Pháp A1

du, de la, de l' : Article partitif ou article défini contracté ?

Bài 6 tiếng Pháp A1
Bài 6 tiếng Pháp A1

Choisir la forme adéquate : le, la, l’, les, un, une, des, du, de la, de l’, de, d’

Bài 7 tiếng Pháp A1
Bài 7 tiếng Pháp A1

Choisir la forme adéquate : le, la, l’, les, un, une, des, du, de la, de l’, de, d’

Bài 8 tiếng Pháp A1
Bài 8 tiếng Pháp A1

Indéfinis, partitifs et négation : Choisir la forme adéquate : le, la, l’, les, un, une, des, du, de la, de l’, de, d’

Bài 9 tiếng Pháp A1
Bài 9 tiếng Pháp A1

AVOIR et ÊTRE - Présent de l'indicatif

Bài 10 tiếng Pháp A1
Bài 10 tiếng Pháp A1

BON / BIEN : Adjectif ou adverbe ?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481