Luyện Nghe

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 15)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 15)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 14)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 14)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 13)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 13)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 12)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 12)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 11)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 11)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 9)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 9)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 8)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 8)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 7)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 7)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 6)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 6)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 5)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 5)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 3)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 3)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 2)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 2)

Học Tiếng Pháp sẽ cung cấp cho các bạn những bài nghe nhỏ, để mọi người luyện tập, củng cố phần nghe của mình nhiều hơn.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 1)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 1)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

Compréhension Orale Niveau A1 - 20 exercices
Compréhension Orale Niveau A1 - 20 exercices

Học Tiếng Pháp cung cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với 20 bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

Trẻ Em Đường Phố
Trẻ Em Đường Phố

Hôm nay, chúng ta cùng nghe thời sự đơn giản cùng 7 jours sur la planète

La chansons
La chansons

Cùng Học Tiếng Pháp trải nỗi lòng mình qua nhữ ca từ nhẹ nhàng , sâu lắng qua ca khúc : " Je m'appelle Hélène Rolles "

Bài 1: Les boissons
Bài 1: Les boissons

Les boissons

Bài 1: le gâteau d'anniversaire
Bài 1: le gâteau d'anniversaire

le gâteau d'anniversaire

Bài 2: l'Impérial Palace d'Annecy
Bài 2: l'Impérial Palace d'Annecy

l'Impérial Palace d'Annecy

Bài 2 : les fast-foods en France
Bài 2 : les fast-foods en France

les fast-foods en France

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481