Tài liệu

Ngữ Pháp

La comparaison - So sánh
La comparaison - So sánh

Việc so sánh giữa 2 vật hay 2 người được dùng khá nhiều trong tiếng Pháp. Cùng Học Tiếng Pháp điểm qua các cách so sánh trong tiếng Pháp nhé !

Bài 1 : Prépositions entre et parmi
Bài 1 : Prépositions entre et parmi

Giới từ “ENTRE” và “PARMI”

Bài 1 : Les pronoms compléments
Bài 1 : Les pronoms compléments

Các đại từ bổ ngữ được dùng để thay thế các danh từ hoặc tên riêng. Chúng luôn đứng trước động từ trừ trong thì l’impératif de forme affirmative.

Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que
Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que

Đảo ngữ thường được dùng trong câu hỏi, khi đảo ngữ ta thêm dấu « – » giữa chủ từ và động từ.

Tính từ chỉ định và tính từ sở hữu
Tính từ chỉ định và tính từ sở hữu

Tính từ chỉ định và tính từ sở hữu

Bài 2 : Les superlatifs
Bài 2 : Les superlatifs

Các tính từ so sánh bất quy tắc

Bài 2: L'imparfait de l'indicatif
Bài 2: L'imparfait de l'indicatif

L'imparfait de l'indicatif

Les pronoms toniques – Đại từ có trọng âm
Les pronoms toniques – Đại từ có trọng âm

Đại từ có trọng âm được bổ trợ bởi “même(s)” khi chúng ta muốn nhấn mạnh danh tính con người.

Đại từ nhân xưng
Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp.

Bài 3 : Le Gérondif
Bài 3 : Le Gérondif

LE GÉRONDIF được hình thành từ participe présent và đuôi –ant

Bài 3 :Le passé compose
Bài 3 :Le passé compose

Le passé compose là một thì quá khứ diễn tả một thời điểm cụ thể không liên quan tới thời điểm hiện tại.

Les adjectifs qualificatifs – Tính từ chỉ phẩm chất
Les adjectifs qualificatifs – Tính từ chỉ phẩm chất

Nếu danh từ là giống nào thì tính từ là giống nấy....

Câu hỏi với “Qu’est-ce que”
Câu hỏi với “Qu’est-ce que”

Câu hỏi với “Qu’est-ce que”

Bài 4 : La conditionnel
Bài 4 : La conditionnel

La conditionnel (thì điều kiện) trong tiếng Pháp mô tả những sự kiện không chắc xảy ra vì các sự kiện này phụ thuộc vào một số điều kiện.

Bài 4 : Le passé composé et l'imparfait, les différences
Bài 4 : Le passé composé et l'imparfait, les différences

Sự khác biệt giữa thì passé composé và thì imparfait

Préposition de - giới từ
Préposition de - giới từ

Nous sommes de Bruxelles

Il y a : Có
Il y a : Có

Il y a không thay đổi bất kể N (danh từ) là giống đực hay cái, số ít hay nhiều

Bài 5 : Expressions impersonnelles
Bài 5 : Expressions impersonnelles

Expressions impersonnelles Không có một chủ ngữ cụ thể

Bài 5 : Conditionnel present
Bài 5 : Conditionnel present

Conditionnel present được dùng rất phổ biến trong tiếng Pháp

Préposition à - giới từ
Préposition à - giới từ

Préposition à - giới từ

Qu’est-ce qu’il y a : có cái gì/ai đó (ở đâu)
Qu’est-ce qu’il y a : có cái gì/ai đó (ở đâu)

Qu’est-ce qu’il y a được tĩnh lược từ Que est-ce qui’il y a

Bài 6 : Adjectifs occasionnels
Bài 6 : Adjectifs occasionnels

Adjectifs occasionnels (tính từ giả) trong tiếng Pháp là những từ không phải là tính từ nhưng lại đóng vai trò giống như tính từ trong câu.

Bài 6 : Les pronoms toniques
Bài 6 : Les pronoms toniques

Les pronoms toniques có rất nhiều công dụng.

L’impératif – Thể mệnh lệnh
L’impératif – Thể mệnh lệnh

Thể mệnh lệnh chỉ tồn tại ở 3 ngôi: tu – vous – nous.

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
Tư vấn online