Trình Độ A2

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

SO SÁNH
SO SÁNH

Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp bao gồm so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Trong mỗi cấu trúc so sánh có các đặc điểm khác nhau...

Câu Điều Kiện
Câu Điều Kiện

Đối với các bạn đang học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có lúc bị bỡ ngỡ trong việc sử dụng câu điều kiện trong quá trình học.

Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que
Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que

Đảo ngữ thường được dùng trong câu hỏi, khi đảo ngữ ta thêm dấu « – » giữa chủ từ và động từ.

Les pronoms toniques – Đại từ có trọng âm
Les pronoms toniques – Đại từ có trọng âm

Đại từ có trọng âm được bổ trợ bởi “même(s)” khi chúng ta muốn nhấn mạnh danh tính con người.

Les adjectifs qualificatifs – Tính từ chỉ phẩm chất
Les adjectifs qualificatifs – Tính từ chỉ phẩm chất

Nếu danh từ là giống nào thì tính từ là giống nấy....

Préposition de - giới từ
Préposition de - giới từ

Nous sommes de Bruxelles

Préposition à - giới từ
Préposition à - giới từ

Préposition à - giới từ

L’impératif – Thể mệnh lệnh
L’impératif – Thể mệnh lệnh

Thể mệnh lệnh chỉ tồn tại ở 3 ngôi: tu – vous – nous.

Prépositions et articles contractés – Giới từ và mạo từ rút gọn
Prépositions et articles contractés – Giới từ và mạo từ rút gọn

Prépositions et articles contractés – Giới từ và mạo từ rút gọn

COD - COI
COD - COI

Đại từ nhân xưng bổ ngữ trong tiếng Pháp khác với tiếng Anh và tiếng Việt ở chỗ nó đứng TRƯỚC động từ

Y – Pronom adverbial
Y – Pronom adverbial

il remplace une proposition introduite par la préposition à

En – Pronom adverbial
En – Pronom adverbial

Il remplace un nom précédé d’un article partitif du, de la, de l’

Đại Từ Chỉ Định - Les Pronoms Démonstratifs
Đại Từ Chỉ Định - Les Pronoms Démonstratifs

Đại từ chỉ định trong tiếng Pháp được dùng để thay thế cho tính từ chỉ thị và một danh từ đã được đề cập để tránh sự lặp lại

Tính từ sở hữu- Les adjectifs possessifs
Tính từ sở hữu- Les adjectifs possessifs

Trong tiếng Pháp, tính từ sở hữu thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật đối với danh từ đi sau nó. Tính từ sở hữu luôn đặt trước danh từ và...

Đại Từ Sở Hữu - Pronoms possessifs
Đại Từ Sở Hữu - Pronoms possessifs

Đại từ sở hữu để tránh sự lặp từ trong câu. Làm câu văn, câu nói nên phong phú, đơn giản hơn.

Tương Lai Gần- Futur Proche
Tương Lai Gần- Futur Proche

Futur Proche diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần mà không xác định rõ thời gian.

Đại Từ Bổ Ngữ- Pronoms Compléments.
Đại Từ Bổ Ngữ- Pronoms Compléments.

Để tránh lặp lại một danh từ đã được nhắc đến trong câu. Ta dùng đại từ bổ ngữ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481