Trình Độ B1

Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples
Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples

Đại từ quan hệ được dùng để nối câu hoặc yếu tố trong câu và thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước đó để tránh...

Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs
Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs

Đại từ quan hệ được dùng để nối hai câu hoặc hai yếu tố trong câu và chúng thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước...

Bài 1 : Les pronoms compléments
Bài 1 : Les pronoms compléments

Các đại từ bổ ngữ được dùng để thay thế các danh từ hoặc tên riêng. Chúng luôn đứng trước động từ trừ trong thì l’impératif de forme affirmative.

Bài 2: L'imparfait de l'indicatif
Bài 2: L'imparfait de l'indicatif

L'imparfait de l'indicatif

Bài 3 :Le passé compose
Bài 3 :Le passé compose

Le passé compose là một thì quá khứ diễn tả một thời điểm cụ thể không liên quan tới thời điểm hiện tại.

Bài 4 : Le passé composé et l'imparfait, les différences
Bài 4 : Le passé composé et l'imparfait, les différences

Sự khác biệt giữa thì passé composé và thì imparfait

Bài 5 : Conditionnel present
Bài 5 : Conditionnel present

Conditionnel present được dùng rất phổ biến trong tiếng Pháp

Bài 6 : Les pronoms toniques
Bài 6 : Les pronoms toniques

Les pronoms toniques có rất nhiều công dụng.

Bài 7 : Le futur proche, simple et antérieur
Bài 7 : Le futur proche, simple et antérieur

Le présent à valeur de future (thì hiện tại diễn tả những hành động tương lai).

Bài 8 : L'expression du temps
Bài 8 : L'expression du temps

L'expression du temps

Bài 9 : Le conditionnel, donnez des conseils
Bài 9 : Le conditionnel, donnez des conseils

Le conditionnel, donnez des conseils

Bài 10 : Comparatifs : Mieux ou Meilleur
Bài 10 : Comparatifs : Mieux ou Meilleur

MEILLEUR là dạng so sánh hơn của “BON”

Bài 11 : L'emploi de l'infinitif
Bài 11 : L'emploi de l'infinitif

Động từ nguyên mẫu là dạng động từ được liệt kê trong từ điển.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481