Trình Độ B2

Bài 1 : Prépositions entre et parmi
Bài 1 : Prépositions entre et parmi

Giới từ “ENTRE” và “PARMI”

Bài 2 : Les superlatifs
Bài 2 : Les superlatifs

Các tính từ so sánh bất quy tắc

Bài 3 : Le Gérondif
Bài 3 : Le Gérondif

LE GÉRONDIF được hình thành từ participe présent và đuôi –ant

Bài 4 : La conditionnel
Bài 4 : La conditionnel

La conditionnel (thì điều kiện) trong tiếng Pháp mô tả những sự kiện không chắc xảy ra vì các sự kiện này phụ thuộc vào một số điều kiện.

Bài 5 : Expressions impersonnelles
Bài 5 : Expressions impersonnelles

Expressions impersonnelles Không có một chủ ngữ cụ thể

Bài 6 : Adjectifs occasionnels
Bài 6 : Adjectifs occasionnels

Adjectifs occasionnels (tính từ giả) trong tiếng Pháp là những từ không phải là tính từ nhưng lại đóng vai trò giống như tính từ trong câu.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481