Tài liệu

Trình Độ A1

Các câu tiếng Pháp giao tiếp cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp
Các câu tiếng Pháp giao tiếp cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp

Các bạn sẽ không phải lo việc mình sẽ trả lời như thế nào khi được hỏi nữa rồi !! Cùng chúng tôi học 1 số câu hỏi trong giao tiếp nhé !

Bài 1:  Bonjour
Bài 1: Bonjour

Chào hỏi cơ bản trong tiếng Pháp

Bài 2: Vous êtes d'où ?
Bài 2: Vous êtes d'où ?

Cách giới thiệu trong tiếng Pháp

Bài 3: Pouvez-vous m'aider ?
Bài 3: Pouvez-vous m'aider ?

Cách nói "Bạn từ đâu đến từ đâu?" trong tiếng Pháp như thế nào?

Bài 4: Bonjour, monsieur. Vous vous appelez…?
Bài 4: Bonjour, monsieur. Vous vous appelez…?

Cách giới thiệu nghề nghiệp trong tiếng Pháp.

Bài 5: Qui est-ce?
Bài 5: Qui est-ce?

Số đếm trong tiếng Pháp

Bài 6: Tu vas bien?
Bài 6: Tu vas bien?

Các quốc gia trên thế giới

Bài 7 : Son chapeau et son blouson, c’est ça?
Bài 7 : Son chapeau et son blouson, c’est ça?

Đồ vật thường ngày trong tiếng Pháp.

Bài 8: Ils sont grands? petits?
Bài 8: Ils sont grands? petits?

Ils sont grands? petits?

Bài 9 : CHIFFRES, NUMÉROS, NOMBRES
Bài 9 : CHIFFRES, NUMÉROS, NOMBRES

Số đếm trong tiếng Pháp

Bài 10 : Les adjectifs courants et la place de l'adjectcif
Bài 10 : Les adjectifs courants et la place de l'adjectcif

Tính từ thông dung và vị trí của nó trong câu

Biển
Biển

Hôm nay, cùng Phuong Nam Education dạo biển nhé

Những câu chúc thông thường của người Pháp
Những câu chúc thông thường của người Pháp

Ở mỗi bữa tiệc, mỗi ngữ cảnh khác nhau họ đều có những lời chúc gửi đến nhau, điều này trở thành một thói quen và mang đậm nét văn hóa dân tộc....

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481
Tư vấn online