Trình Độ B2

Bài 1 :Les préfixes
Bài 1 :Les préfixes

Les préfixes

Bài 2 : Les suffixes
Bài 2 : Les suffixes

Les suffixes

Bài 3 : Le subjonctif - những từ thể hiện mong ước, mệnh lệnh
Bài 3 : Le subjonctif - những từ thể hiện mong ước, mệnh lệnh

Những từ thể hiện mong ước, mệnh lệnh trong tiếng Pháp.

Bài 4 : Le subjonctif - những từ diễn tả cảm xúc
Bài 4 : Le subjonctif - những từ diễn tả cảm xúc

Những từ diễn tả cảm xúc trong tiếng Pháp

Bài 5 : Le subjonctif - những từ diễn tả sự nghi ngờ
Bài 5 : Le subjonctif - những từ diễn tả sự nghi ngờ

Những từ diễn tả sự nghi ngờ trong tiếng Pháp.

Bài 6 : Le subjonctif - Khẳng định và phủ định
Bài 6 : Le subjonctif - Khẳng định và phủ định

Khẳng định và phủ định ngữ pháp tiếng Pháp.

Bài 7 : Le subjonctif - liên từ
Bài 7 : Le subjonctif - liên từ

Liên từ trong ngữ pháp tiếng Pháp.

Bài 8 : Exprimer l'opposition
Bài 8 : Exprimer l'opposition

Exprimer l'opposition

Bài 9 : Exprimer la concession
Bài 9 : Exprimer la concession

Exprimer la concession

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481