Bài 4 tiếng Pháp A2

Transitif direct ou indirect ?

Verbes à classer

Verbe transtitif direct : Pas de préposition

Verbe trnasitif indirect : préposition À et/ou DE

Parler

 

 

Voir

 

 

Regarder

 

 

Inviter

 

 

Manger

 

 

Emmener

 

 

Oublier

 

 

Téléphoner

 

 

Se souvenir

 

 

Ressembler

 

 

Mettre

 

 

Avoir besoin

 

 

Chercher

 

 

Appartenir

 

 

S’intéresser

 

 

S’habituer

 

 

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Ngân hàng
Ngân hàng

Hôm nay, Phuong Nam Education cung cấp cho các bạn bài tập từ vựng trong lĩnh vực ngân hàng.

Chia Động từ thì Imparfait
Chia Động từ thì Imparfait

Phương Nam Education cung cấp bài tập cơ bản về thì Imparfait.

Accord des verbes au Passé Composé - Hòa hợp Động từ
Accord des verbes au Passé Composé - Hòa hợp Động từ

Bài Tập Passée Composé - Chia thì Quá khứ kép, hòa hợp động từ chính.

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481