Bài 6 tiếng Pháp A2

Associer les adverbes contraires :

Bien

 

 

Rarement

Beaucoup

 

 

Tard

Souvent

 

 

Pas assez

Dehors

 

 

Peu

Tôt

 

 

Doucemnt

Vite

 

 

Difficilement

Fort

 

 

Lentement

Trop

 

 

Mal

Partout

 

 

Dedans

facilement

 

 

Nulle part

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Ngân hàng
Ngân hàng

Hôm nay, Phuong Nam Education cung cấp cho các bạn bài tập từ vựng trong lĩnh vực ngân hàng.

Chia Động từ thì Imparfait
Chia Động từ thì Imparfait

Phương Nam Education cung cấp bài tập cơ bản về thì Imparfait.

Accord des verbes au Passé Composé - Hòa hợp Động từ
Accord des verbes au Passé Composé - Hòa hợp Động từ

Bài Tập Passée Composé - Chia thì Quá khứ kép, hòa hợp động từ chính.

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481