l'amour - Tình yêu

Quand l'amour est vrai, il ne meurt jamais 
Nếu tình yêu là đích thực, nó sẽ không bao giờ chết.

 

Quand vous faites une confiance totale à quelqu'un, sans aucun doute, à la fin vous obtiendrez 2 résultas: soit une personne à vie, soit une lecon à vie 

Khi bạn tin tưởng hoàn toàn vào một ai đó, không chút nghi ngờ, cuối cùng bạn sẽ nhận được 2 kết quả : một người trong cuộc đời, hoặc một bài học cho cuộc đời.

 

On n'aime que ce qu'on ne possède pas tout entier.

Chúng ta chỉ yêu thứ mà chúng ta không sở hữu hoàn toàn.

 

Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.

Chỉ có một niềm hạnh phúc trong cuộc sống, đó là yêu và được yêu.

 

Il n'est rien de réel que le rêve et l'amour

 

Không có gì là thực ngoại trừ mơ ước và tình yêu

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481