le travail - công việc

Ce n'est pas le travail qui tue, c'est l'inquietude qui tue. 

Không phải là công việc giết chết con người, mà chính sự lo lắng giết họ.

 

C'est un travail de Romain.

Một công việc quan trọng.

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481