Học phí

LỚP 

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG

(1,5 giờ/buổi – 3 buổi/tuần)

 

A1

A1.1

2,500,000 

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

A1.2

2,500,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

A1.3

2,500,000 

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

 

A2

A2.1

2,800,000 

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

A2.2

2,800,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

A2.3

2,800,000 

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

 

B1

B1.1

3,500,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

B1.2

3,500,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

B1.3

3,500,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

B1.4

3,500,000 48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

B1.5

3,500,000 48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

B1.6

3,500,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

 

B2

B2.1

3,800,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

B2.2

3,800,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

B2.3

3,800,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

B2.4

3,800,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

B2.5

3,800,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

B2.6

3,800,000

48 tiết - 36 giờ - 8 tuần

CẤP TỐC

(3 giờ/buổi – 3 buổi/tuần)

A1

8,800,000

108 tiết - 81 giờ - 9 tuần

A2

9,800,000

108 tiết - 81 giờ - 9 tuần

B1.1

11,800,000

 120 tiết - 90 giờ - 10 tuần

B1.2

11,800,000

 120 tiết - 90 giờ - 10 tuần

B2.1

11,800,000

 120 tiết - 90 giờ - 10 tuần

B2.2

11,800,000

 120 tiết - 90 giờ - 10 tuần

LUYỆN THI DELF / TCF

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

GIAO TIẾP 100% VỚI
GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

GIAO TIẾP - DU LỊCH

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

HỌC QUA MICROSOFT TEAMS

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi học phí:

- Giảm 30% khi đăng ký trọn gói 3 trình độ liên tiếp 

- Giảm 25% khi đăng ký 3 cấp độ liên tiếp

- Giảm 20% khi đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày

- Giảm 10% khi đăng ký trước ngày khai giảng 5 ngày

- Giảm thêm 5% khi đăng kí nhóm từ 3 người trở lên. 

Lưu ý: Không cộng gộp, không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khác

* Để nhận ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học qua Skype, Học 100% với Giáo viên nước ngoài, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 2615

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481