Học phí

LỚP 

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG

(1,5 giờ/buổi – 3 buổi/tuần)

 

A1

A1.1

2,500,000 

36 giờ - 8 tuần

A1.2

2,500,000

36 giờ - 8 tuần

A1.3

2,500,000 

36 giờ - 8 tuần

 

A2

A2.1

2,800,000 

36 giờ - 8 tuần

A2.2

2,800,000

36 giờ - 8 tuần

A2.3

2,800,000 

36 giờ - 8 tuần

 

B1

B1.1

3,500,000

36 giờ - 8 tuần

B1.2

3,500,000

36 giờ - 8 tuần

B1.3

3,500,000

36 giờ - 8 tuần

B1.4

3,500,000 36 giờ - 8 tuần

B1.5

3,500,000 36 giờ - 8 tuần

B1.6

3,500,000

36 giờ - 8 tuần

 

B2

B2.1

3,800,000

36 giờ - 8 tuần

B2.2

3,800,000

36 giờ - 8 tuần

B2.3

3,800,000

36 giờ - 8 tuần

B2.4

3,800,000

36 giờ - 8 tuần

B2.5

3,800,000

36 giờ - 8 tuần

B2.6

3,800,000

36 giờ - 8 tuần

CẤP TỐC

(3 giờ/buổi – 3 buổi/tuần)

A1

8,800,000

81 giờ - 9 tuần

A2

9,800,000

81 giờ - 9 tuần

B1.1

11,800,000

90 giờ - 10 tuần

B1.2

11,800,000

90 giờ - 10 tuần

B2.1

11,800,000

90 giờ - 10 tuần

B2.2

11,800,000

90 giờ - 10 tuần

TIẾNG PHÁP THIẾU NHI

E1

4,500,000

24 giờ - 8 tuần

E2

4,500,000

24 giờ - 8 tuần

E3

4,500,000

24 giờ - 8 tuần

TIẾNG PHÁP THIẾU NIÊN

A1

A1.1

4,500,000

24 giờ - 8 tuần

A1.2

4,500,000

24 giờ - 8 tuần

A1.3

4,500,000

24 giờ - 8 tuần

A2

A2.1

4,800,000

24 giờ - 8 tuần

A2.2

4,800,000

24 giờ - 8 tuần

A2.3

4,800,000

24 giờ - 8 tuần

LUYỆN THI DELF / TCF

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

GIAO TIẾP 100% VỚI
GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

GIAO TIẾP - DU LỊCH

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

HỌC QUA MICROSOFT TEAMS

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi học phí:

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
- Khóa offline: Giảm 20% học phí
- Khóa online: Giảm 30% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

* Để nhận ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 2615 – 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481