XEM FULL LỊCH
Thể loại lớpChương trìnhBuổiNgày khai giảngThời gian học

Lớp cấp tốc

Thời gian học: 8 tuần/ trình độ

(Có giáo viên nước ngoài) 

A1 Sáng 23-07-2018

Thứ 2,4,6: 08h30 - 11h30

24-07-2018

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

Chiều 23-07-2018

Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00

24-07-2018

Thứ 3,5,7: 14h00 - 17h00

Tối 23-07-2018

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

24-07-2018

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

30-07-2018

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

A2 Sáng 31-07-2018

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

Chiều 16-07-2018

Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00

B1.1 Tối 30-07-2018

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

B2.2 Tối 24-07-2018

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

Lớp thường

24 tuần/trình độ (3 cấp độ)

Thời gian học: 08 tuần/ cấp độ

A1.1 Sáng 23-07-2018

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

24-07-2018

Thứ 3,5,7: 08h30 - 10h00

Chiều 24-07-2018

Thứ 3,5: 14h00 - 16h15

Tối 17-07-2018

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

23-07-2018

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

23-07-2018

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

24-07-2018

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 14-07-2018

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 16h15

A1.2 Sáng 16-07-2018

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

A1.3 Sáng 16-07-2018

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

Lớp cấp tốc

Thời gian học: 8 tuần/ trình độ

(Có giáo viên nước ngoài) 

Trình độ A1
Sáng23-07-2018

Thứ 2,4,6: 08h30 - 11h30

24-07-2018

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

Chiều23-07-2018

Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00

24-07-2018

Thứ 3,5,7: 14h00 - 17h00

Tối23-07-2018

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

24-07-2018

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

30-07-2018

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

Trình độ A2
Sáng31-07-2018

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

Chiều16-07-2018

Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00

Trình độ B1.1
Tối30-07-2018

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

Trình độ B2.2
Tối24-07-2018

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

Lớp thường

24 tuần/trình độ (3 cấp độ)

Thời gian học: 08 tuần/ cấp độ

Trình độ A1.1
Sáng23-07-2018

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

24-07-2018

Thứ 3,5,7: 08h30 - 10h00

Chiều24-07-2018

Thứ 3,5: 14h00 - 16h15

Tối17-07-2018

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

23-07-2018

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

23-07-2018

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

24-07-2018

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

Cuối tuần14-07-2018

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 16h15

Trình độ A1.2
Sáng16-07-2018

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

Trình độ A1.3
Sáng16-07-2018

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
Tư vấn online