XEM FULL LỊCH
Thể loại lớpChương trìnhBuổiNgày khai giảngThời gian học

Lớp cấp tốc

Thời gian học: 9 tuần/ trình độ

(Có giáo viên nước ngoài) 

A1 Sáng 18-03-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 11h30

19-03-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 11h30

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

01-04-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 11h30

02-04-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

Chiều 25-03-2019

Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 14h00 - 17h00

01-04-2019

Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00

02-04-2019

Thứ 3,5,7: 14h00 - 17h00

09-04-2019

Thứ 3,5,7: 14h00 - 17h00

Tối 19-03-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

01-04-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

02-04-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

08-04-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

09-04-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

A2 Sáng 18-03-2019

Thứ 2, 4, 6: 09h00 - 12h00

Chiều 18-03-2019

Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00

Tối 18-03-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

Lớp thường

24 tuần/trình độ (3 cấp độ)

Thời gian học: 08 tuần/ cấp độ

A1.1 Sáng 18-03-2019

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

18-03-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 10h00

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 10h30 - 12h00

Chiều 18-03-2019

Thứ 2,4,6: 14h00 - 15h30

26-03-2019

Thứ 3,5: 14h00 - 16h15

Tối 18-03-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

19-03-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 16-03-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 09h00 - 11h15

16-03-2019

Thứ 7: 14h00 - 16h15 & Chủ Nhật: 09h00 - 11h15

16-03-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 16h15

A1.2 Sáng 18-03-2019

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

Tối 08-04-2019

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 16-03-2019

Thứ 7, Chủ Nhật: 14h00 - 16h15

A1.3 Tối 18-03-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

19-03-2019

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 23-03-2019

Thứ 7, Chủ Nhật: 9h00 - 11h15

23-03-2019

Thứ 7, Chủ Nhật: 14h00 - 16h15

A2.1 Tối 18-03-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

Lớp tiếng Pháp thiếu nhi

A1.1 Cuối tuần 30-03-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 10h00 - 12h00

Lớp giao tiếp với GV nước ngoài

B1 Chiều 25-03-2019

Thứ 2,4,6: 14h00 - 15h30

26-03-2019

Thứ 3,5: 14h00 - 16h15

Lớp cấp tốc

Thời gian học: 9 tuần/ trình độ

(Có giáo viên nước ngoài) 

Trình độ A1
Sáng18-03-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 11h30

19-03-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 11h30

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

01-04-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 11h30

02-04-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 11h30

Chiều25-03-2019

Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 14h00 - 17h00

01-04-2019

Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00

02-04-2019

Thứ 3,5,7: 14h00 - 17h00

09-04-2019

Thứ 3,5,7: 14h00 - 17h00

Tối19-03-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

01-04-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

02-04-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

08-04-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

09-04-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

Trình độ A2
Sáng18-03-2019

Thứ 2, 4, 6: 09h00 - 12h00

Chiều18-03-2019

Thứ 2,4,6: 14h00 - 17h00

Tối18-03-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

Lớp thường

24 tuần/trình độ (3 cấp độ)

Thời gian học: 08 tuần/ cấp độ

Trình độ A1.1
Sáng18-03-2019

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

18-03-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 10h00

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 10h30 - 12h00

Chiều18-03-2019

Thứ 2,4,6: 14h00 - 15h30

26-03-2019

Thứ 3,5: 14h00 - 16h15

Tối18-03-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

19-03-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

25-03-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

26-03-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần16-03-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 09h00 - 11h15

16-03-2019

Thứ 7: 14h00 - 16h15 & Chủ Nhật: 09h00 - 11h15

16-03-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 16h15

Trình độ A1.2
Sáng18-03-2019

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

Tối08-04-2019

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

Cuối tuần16-03-2019

Thứ 7, Chủ Nhật: 14h00 - 16h15

Trình độ A1.3
Tối18-03-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

19-03-2019

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần23-03-2019

Thứ 7, Chủ Nhật: 9h00 - 11h15

23-03-2019

Thứ 7, Chủ Nhật: 14h00 - 16h15

Trình độ A2.1
Tối18-03-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

Lớp tiếng Pháp thiếu nhi

Trình độ A1.1
Cuối tuần30-03-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 10h00 - 12h00

Lớp giao tiếp với GV nước ngoài

Trình độ B1
Chiều25-03-2019

Thứ 2,4,6: 14h00 - 15h30

26-03-2019

Thứ 3,5: 14h00 - 16h15

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online