Tiếng Pháp A2

Cung cấp từ vựng, mẫu câu theo cụm giúp bạn hiểu, sử dụng trong các tình huống giao tiếp đơn giản theo chủ điểm: thông tin cơ bản về bản thân và gia đình, mua sắm, địa điểm yêu thích, nghề nghiệp, v.v…

  

A2 LỚP THƯỜNG

A2 LỚP CẤP TỐC

THỜI LƯỢNG

24 Tuần (6 tháng)

- Cấp độ A2.1: 8 tuần

- Cấp độ A2.2: 8 tuần

- Cấp độ A2.3: 8 tuần

Học phí: 2.800.000đ/cấp độ.

9 Tuần (2 tháng) 

Học phí: 9.800.000đ/toàn khóa

3 buổi/tuần; 1.5h/buổi

3 buổi/tuần; 3h/buổi

GIÁO VIÊN

Giáo viên Việt Nam và bản xứ kết hợp giảng dạy

GIÁO TRÌNH

- Giáo trình L'Atelier A2

- Giáo trình và tài liệu miễn phí trong quá trình học

QUYỀN LỢI

- Miễn phí giáo trình

- Được phụ đạo ngoài giờ học

- Test cuối khoá theo format đề thi DELF/DALF

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Nghe hiểu nội dung trong các tình huống giao tiếp đơn giản hàng ngày.

- Có khả năng biện luận, tranh luận về một sự việc đơn giản trong xã hội xung quanh.

- Có khả năng phát biểu, diễn đạt ý kiến cá nhân về một vấn đề. 

- Có khả năng kể chuyện, tường thuật hoặc miêu tả, một sự việc và nói về những dự định của tương lai.

Giáo trình sử dụng: L'ATELIER A2

Giáo trình L'ATELIER được biên soạn theo Chuẩn Khung Ngôn Ngữ Châu Âu CEFR – Common European Framework of Reference nhằm giúp người học dễ dàng rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Các bài học luôn được cập nhật theo xu hướng mới, giáo trình được trình bày ngắn gọn với minh họa sinh động giúp người học dễ học và nhớ lâu.

 

Chương trình khóa A2.1: 

Tuần

Số bài

Nội dung

Ngữ pháp

Mini projet

1

Prochain Arrêt
Nouveau Départ

Bài kiểm tra đầu khóa

   

- Những thông tin khi đến trạm ga

- Thông tin cần biết khi du lịch

- Viết thư cho một người bạn

Ôn tập Présent - Futur Proche - Passé récent

 

2

Unité 1 - Situation 1

- Những ngày lễ trong năm

- Các món quà dành cho ngày lễ

- Tham dự một buổi tiệc

- Từ gia đình

- COD

Tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại lớp

3

Unité 1 - Situation 2

- Lên kế hoạch một buổi ăn

- Các bữa ăn chính tại Pháp

- Hình thức tổ chức tiệc

- Đại từ EN

- Động từ Nettoyer

4

Unité 1 - Situation 3

- Lời khuyên để có một bữa tiệc hoành tráng

- Hoạt động nhóm

- Quá khứ đơn

5

- LAB - Langue & Culture

- Ateliers: Diễn đạt sự thứ lỗi

- Viết thư cảm ơn

- Mémo

Ôn tập Unité 1

6

Luyện tập làm bài theo mẫu đề thi DELF (sách bài tập)

Unité 2 - Situation 1

- Diễn tả một cuộc hẹn

- Mô tả ngoại hình

- Nói về nghề nghiệp

- Đại từ quan hệ QUI / QUE / OÙ

- Hậu tố

 

7

Unité 2 - Situation 2

- Tường thuật về một giai thoại

- Đọc bản đồ đường tàu tại Pháp

- Phương tiện di chuyển

- Quá khứ kép

- Công từ Conduire

Tìm hiểu về các phương tiện di chuyển tại Pháp

Unité 2 - Situation 3

- Mô tả người

- Hoạt động nhóm

- Quá khứ hoàn thành

8

- LAB - Langue & Culture

- Ateliers: Dẫn vào một cuộc trò chuyện

- Đăng thông báo để tìm đường đi

- Mémo

Ôn tập Unité 2

Luyện tập làm bài theo mẫu đề thi DELF (sách bài tập)

Kiểm tra cuối khóa

 

Chương trình khóa A2.2:

Tuần

Số bài

Nội dung

Ngữ pháp

Mini projet

1

Unité 3 - Situation 1

- Thiết bị truyền thông

- Mạng xã hội

- Từ vựng khi sử dụng mạng xã hội

- So sánh hơn

 

2

Unité 3 - Situation 2

- Kết nối trên mạng xã hội

- Từ mượn

- Câu mệnh lệnh & COD

- Động từ Recevoir

 

- Viết một dòng tweet hoặc “tweeter”

- Chia sẻ: Làm thế nào để sử dụng mạng xã hội thông minh

Unité 3 - Situation 3

- Đặt câu hỏi trên mạng xã hội

- Sử dụng mạng xã hội thông minh

- Câu hỏi đảo ngữ

3

- LAB - Langue & Culture

- Ateliers: Yêu cầu sự giải thích

- Mémo

Ôn tập Unité 3

Luyện tập làm bài theo mẫu đề thi DELF (sách bài tập)

4

Unité 4 - Situation 1

- Kể về hành trình của bản thân

- Diễn đạt thời gian

- Một vài quá khứ phân từ

Chia sẻ những hình ảnh về các chuyến đi và kể về chúng

Unité 4 - Situation 2

- Tìm hiểu về tính cách

- Đồng nghiệp trong công ty

- COI

5

Unité 4 - Situation 3

- Diễn đạt một sự bắt buộc

- Những quy định trong cuộc sống

- Từ đồng nghĩa

- Phương thức diễn đạt sự bắt buộc

 

- LAB - Langue & Culture

- Ateliers: Giải thích một dự án

- Chúc mừng trên LinkedIn

- Mémo

6

Ôn tập Unité 4

Luyện tập làm bài theo mẫu đề thi DELF (sách bài tập)

Unité 5 - Situation 1

- Hình thức đi du lịch

- Du lịch trong tương lai

- Vị trí của tính từ

- Tiền tố

Kể và nêu cảm nghĩ về một chuyến đi

7

Unité 5 - Situation 2

- Bảo vệ quan điểm khi lựa chọn

- Diễn đạt nguyên nhân

- Pronom EN và Y

- Động từ se battre

 

Unité 5 - Situation 3

- Cách giải quyết một khó khăn

- Câu phủ định

Chia sẻ và nêu cách giải quyết một vấn đề gặp phải khi đi du lịch

- LAB - Langue & Culture

- Ateliers: Ủng hộ một ai đó

- Năn nỉ để mời ai đó

- Mémo

8

Ôn tập Unité 5

Luyện tập làm bài theo mẫu đề thi DELF (sách bài tập)

Kiểm tra cuối khóa

 

Chương trình khóa A2.3: 

Tuần

Số bài

Nội dung

Ngữ pháp

Mini projet

1

Unité 6 - Situation 1

- Diễn tả một cảm xúc

- Sống như một loài vật

- Từ vựng về thiên nhiên / con vật

- Các giác quan

- Câu so sánh nhất

- Động từ S’asseoir

Bạn thường làm gì khi căng thẳng?

Unité 6 - Situation 2

- Diễn đạt một sự cảm kích

- Các tính từ diễn đạt sự cảm kích

- Đại từ nghi vấn

 

2

Unité 6 - Situation 3

- Xác định một biểu cảm

- Làm thế nào để có một cuộc sống tốt?

- Đưa lời khuyên cho ai đó

- Trạng từ dưới dạng -ment / -emment / -amment

Khi gặp một vấn đề khó thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?

- LAB - Langue & Culture

- Ateliers: Mua một tác phẩm nghệ thuật

- Viết mail để khuyên nhủ ai đó

- Mémo

3

Ôn tập Unité 6

Luyện tập làm bài theo mẫu đề thi DELF (sách bài tập)

Unité 7 - Situation 1

- Nói về một sự thay đổi của bản thân

- Thay đổi phong cách thời hiện đại

- Từ trái nghĩa

- Phân biệt Passé Composé & Imparfait

Chia sẻ những hình ảnh khi còn nhỏ và kể về kỉ niệm bạn thích nhất

4

Unité 7 - Situation 2

- Tìm về gia đình của mình

- Ứng dụng dành cho gia đình

- Diễn đạt Nhân - Quả

Unité 7 - Situation 3

Kể về câu chuyện của bản thân (gia đình/ bạn bé/…)

- Câu phủ định với : ne … ni … ni …

- Diễn đạt số lượng không xác định

5

- LAB - Langue & Culture

- Ateliers: Đưa và tiếp nhận tin tức mới

- Kể một câu chuyện

- Mémo

Ôn tập Unité 7

Luyện tập làm bài theo mẫu đề thi DELF (sách bài tập)

6

Unité 8 - Situation 1

- Các công việc cộng đồng

- Tham gia việc tình nguyện

- Từ viết tắt

- Động từ rendre

- Impératif và COI

Kể về một công việc thiện nguyện mà bạn đã tham gia

Unité 8 - Situation 2

- Sự phát triển của nơi sinh sống

- Sự thay đổi của thành thị

- Diễn đạt mục đích

 

7

Unité 8 - Situation 3

- Diễn đạt một mong muốn về nhà ở

- Diễn đạt ước muốn trong tương lai

- Câu điều kiện

- Thể câu điều kiện

Lên kế hoạch những công việc trong tương lai

- LAB - Langue & Culture

- Ateliers: Diễn đạt sự bất bình

- Giới thiệu về nơi mình sinh sống

- Mémo

8

Ôn tập Unité 8

Luyện tập làm bài theo mẫu đề thi DELF (sách bài tập)

Kiểm tra cuối khóa


Sau khóa học, bạn có thể:

  1. Nói về các kế hoạch và dự định trong tương lai.
  2. Đưa ra yêu cầu giúp đỡ, nhận lời hoặc từ chối sự giúp đỡ.
  3. Diễn đạt tình trạng sức khỏe cơ thể và cảm xúc bản thân. Mô tả cơn đau, các triệu chứng bệnh đơn giản.
  4. Nói về sở thích cá nhân.
  5. Đặt mua hàng, hỏi về thông tin cơ bản của sản phẩm.
  6. Biết về sinh hoạt, một số phong tục, lễ hội ở Pháp.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

Hotline: 1900 7060 - 028 3622 8849

 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Email: info@hoctiengphap.com

TRÌNH ĐỘ TỐC ĐỘ BUỔI HỌC KHUNG GIỜ NGÀY KHAI GIẢNG

A2

Lớp cấp tốc

Thứ 2 - 4 - 6 08h30 - 11h30
19 - 08 - 2024
Thứ 3 - 5 - 7 18h15 - 21h15
23 - 07 - 2024

A2.1

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 19h35 - 21h05
08 - 07 - 2024
Cuối tuần (T7,CN) 09h00 - 11h15
13 - 07 - 2024

A2.3

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
05 - 08 - 2024

A2

Lớp cấp tốc

Thứ 2 - 4 - 6 08h30 - 11h30
19 - 08 - 2024
Thứ 3 - 5 - 7 18h15 - 21h15
23 - 07 - 2024

A2.1

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 19h35 - 21h05
08 - 07 - 2024
Cuối tuần (T7,CN) 09h00 - 11h15
13 - 07 - 2024

A2.2

Lớp thường

A2.3

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
05 - 08 - 2024

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
- Khóa offline: Giảm 10% học phí
- Khóa online: Giảm 20% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

Vui lòng liên hệ hotline: 1900 7060 để đăng ký khóa học và tìm hiểu thêm về chương trình ưu đãi.

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481