Những thay đổi mới cho kỳ thi DELF/DALF kể từ ngày 01/09/2022

Mục lục bài viết

  Mới đây, Bộ Giáo dục Pháp đã công bố nhiều thay đổi mới về cấu trúc đề thi cũng như cách thức chấm bài thi DELF/DALF. Vậy nên, để có thể đạt được kết quả mong đợi, bạn đọc hãy cùng Phuong Nam Education xem qua một vài điểm mới trong phương thức đánh giá bài thi DELF/DALF của thí sinh nhé.

  Một mặt, để có thể áp dụng bộ khung đánh giá mới cho chứng chỉ DELF/DALF mới này, tất cả cán bộ liên quan đến việc tổ chức kỳ thi đều trải qua những đợt tập huấn bắt buộc. Mặt khác, về phía thí sinh thì việc cập nhật thông tin liên quan đến những thay đổi mới của cách chấm điểm bài thi DELF/DALF cũng là hoàn toàn cần thiết. Dưới đây chúng ta hãy cùng thử xem qua một vài điểm mới trong việc đánh giá kỹ năng nói (Production Orale) như một ví dụ nhé.

  Khung đánh giá mới của kỹ năng nói DELF B2

  Khung đánh giá mới của kỹ năng nói DELF B2

  Nếu lấy cấp độ B2 làm cột mốc chính thì ta có thể chia ra thành các bậc phụ như sau:

  • Không đạt cấp độ yêu cầu
  • Dưới cấp độ yêu cầu
  • Ngang bằng cấp độ yêu cầu
  • Tốt hơn cấp độ yêu cầu

  Không đạt cấp độ yêu cầu (Non répondu ou production insuffisante):

  Nếu phần thi nào hoặc tiêu chí nào của thí sinh rơi vào bậc phụ này thì phần thi đó hoặc tiêu chí đó sẽ được chấm 0 điểm. Những phần thi hoặc tiêu chí nào không thoả mãn các yêu cầu của các bậc phụ bên dưới thì nghiễm nhiên sẽ thuộc bậc phụ này.

   

  Dưới cấp độ yêu cầu (En dessous du niveau ciblé):

  Đây là bậc phụ gần nhưng dưới B2. Nếu phần thi nào hoặc tiêu chí nào của thí sinh rơi vào bậc này thì phần thi đó hoặc tiêu chí đó chỉ được chấm 1 điểm. Dưới đây là tiêu chuẩn hay yêu cầu cho từng tiêu chí của bậc phụ này:

  Đối với bài thi thứ 1 - Độc thoại trình bày và bảo vệ quan điểm (Réalisation de la tâche 1 - monologue suivi, défense d’un point de vue argumenté)

  • Có thể xác định được chủ đề chính được nêu ra trong đề thi, kể cả khi nó không được thể hiện rõ ràng minh bạch trong đề.
  • Có thể nêu ra quan điểm cá nhân một cách đơn giản và nêu ra một vài trải nghiệm của bản thân để làm căn cứ.
  • Một vài chỗ trong bài trình bày có phần lộn xộn và/hoặc thiếu rõ ràng, nhất là khi đang trình bày ý tưởng phức tạp

  Đối với bài thi thứ 2 - Tương tác với giám khảo, bảo vệ quan điểm trước sự phản biện của giám khảo (Réalisation de la tâche 2 - exercice en interaction, débat)

  • Có thể phản hồi lại một cách đơn giản những câu hỏi và lập luận phản đề nhưng sẽ gặp phải khó khăn khi những câu hỏi và lập luận phản đề này nằm ngoài phạm vi cá nhân hay đời sống thường ngày.

  Yêu cầu về từ vựng (Lexique):

  • Sử dụng một cách đúng đắn vốn từ vựng đơn giản của mình, nhưng độ rộng của trường từ vựng vẫn còn hạn chế để có thể xử lý tốt những chủ đề về xã hội đương thời.
  • Biết dùng một số cách nói gián tiếp để diễn đạt những ý tưởng hay từ vựng phức tạp nào đó

  Yêu cầu về hình thái và cú pháp (Morphosyntaxe):

  • Làm chủ được các cấu trúc câu và các dạng thức ngữ pháp đơn giản và thể hiện được sự chính xác tương đối khi sử dụng các cấu trúc câu phức thông dụng, nhưng gặp khó khăn để duy trì sự chính xác này khi phải trình bày ý tưởng nào đó phức tạp hơn.

  Yêu cầu về mặt ngữ âm học (Maîtrise du système phonologique):

  • Nhìn chung thì người khác có thể hiểu được cách phát âm của mình
  • Những cách diễn đạt và từ ngữ thông dụng nhất được phát âm một cách thích đáng (adéquat(e) ), dù rằng ngữ điệu và cách nhấn giọng vẫn còn có phần vụng về

   

  Ngang bằng cấp độ yêu cầu (Au niveau ciblé - B2):

  Đây là bậc phụ ngang bằng với cấp độ mà thí sinh đăng ký tham gia thi đánh giá. Nếu phần thi nào hay tiêu chí nào của thí sinh thỏa mãn các yêu cầu của bậc này thì phần thi đó hay tiêu chí đó sẽ được chấm 3 điểm. Dưới đây là các yêu cầu của bậc phụ này với từng phần thi hoặc từng tiêu chí:

  Đối với bài thi thứ 1 - Độc thoại trình bày và bảo vệ quan điểm (Réalisation de la tâche 1 - monologue suivi, défense d’un point de vue argumenté)

  • Có thể trình bày được vấn đề cần tranh luận nằm trong nội dung bài thi bằng cách giới thiệu ngắn gọn.
  • Có thể đưa ra quan điểm cá nhân dựa trên những luận cứ cụ thể và bằng cách đưa ra những ví dụ phù hợp để bảo vệ quan điểm
  • Bài nói được tổ chức khá tốt, có sử dụng liên từ để kết nối các phần với nhau.

  Đối với bài thi thứ 2 - Tương tác với giám khảo, bảo vệ quan điểm trước sự phản biện của giám khảo (Réalisation de la tâche 2 - exercice en interaction, débat)

  • Có thể bày tỏ, xác nhận, hay thậm chí nhấn mạnh lại (nuancer) quan điểm của bản thân bằng cách đưa ra thêm các ví dụ bổ sung.
  • Có thể phản ứng lại những câu hỏi và lập luận phản đề với chủ đề của nội dung bài thi

  Yêu cầu về từ vựng (Lexique):

  • Sở hữu vốn từ vựng rộng liên quan đến lĩnh vực mình thích, cả những chủ đề xã hội đương thời và biết sử dụng chúng một cách thích đáng.
  • Có thể thay đổi cách diễn đạt khác nhau để tránh sự trùng lặp, vài lỗi về khả năng làm chủ vẫn còn tồn tại và gây khó hiểu.

  Yêu cầu về hình thái và cú pháp (Morphosyntaxe):

  • Có sự kiểm soát ngữ pháp tốt khi sử dụng những cấu trúc câu phức thông dụng, dù rằng chúng không quá đa dạng phong phú.
  • Vài lỗi ngẫu nhiên có thể xuất hiện trong những cấu trúc phức tạp hơn, nhưng không gây ra sự hiểu nhầm.

  Yêu cầu về mặt ngữ âm học (Maîtrise du système phonologique):

  • Nhìn chung thì người khác có thể hiểu được cách phát âm của mình
  • Những cách diễn đạt và từ ngữ thông dụng nhất được phát âm một cách thích đáng (adéquat(e) ), dù rằng ngữ điệu và cách nhấn giọng vẫn còn có phần vụng về

   

  Tốt hơn cấp độ yêu cầu (Au niveau ciblé - B2+):

  Nếu phần thi nào hay tiêu chí nào của thí sinh thỏa mãn các yêu cầu của bậc này thì phần đó hay tiêu chí đó sẽ được chấm 5 điểm và được đánh giá là cao hơn so với những gì mà cấp độ yêu cầu trong bài thi đòi hỏi.. Dưới đây là các yêu cầu của bậc phụ này với từng phần thi hoặc từng tiêu chí:

  Đối với bài thi thứ 1 - Độc thoại trình bày và bảo vệ quan điểm (Réalisation de la tâche 1 - monologue suivi, défense d’un point de vue argumenté)

  • Thí sinh có thể làm sáng tỏ vấn đề cần tranh luận nằm trong nội dung bài thi và giới thiệu bài trình bày của mình một cách dễ hiểu,
  • Có thể đưa ra quan điểm cá nhân bằng cách đưa ra nhiều luận cứ dựa trên những ví dụ thích hợp
  • Bài nói được trình bày rõ ràng, trôi chảy và được cấu trúc tốt nhờ sử dụng nhiều liên từ đa dạng

  Đối với bài thi thứ 2 - Tương tác với giám khảo, bảo vệ quan điểm trước sự phản biện của giám khảo (Réalisation de la tâche 2 - exercice en interaction, débat)

  • Có thể trình bày và biện luận cho quan điểm cá nhân với sự chính xác, thông qua việc mở rộng chủ đề bàn luận sang những ý tưởng mới.
  • Có thể phản ứng lại những lập luận của người khác một cách thuyết phục, kể cả khi chúng thoát ly khỏi chủ đề nội dung bài thi.

  Yêu cầu về từ vựng (Lexique):

  • Sở hữu danh mục từ vựng rộng lớn trong nhiều lĩnh vực đa dạng, và có thể sử dụng chúng để giải quyết tốt những vấn đề không hiểu từ đồng nghĩa hay những cách nói bóng gió khác.
  • Sự vụng về hay sai sót vẫn có thể xuất hiện nhưng không có hệ thống và cũng không gây ra bất kỳ sự khó hiểu nào

  Yêu cầu về hình thái và cú pháp (Morphosyntaxe):

  • Có sự kiểm soát ngữ pháp tốt trong toàn bài nói và thể hiện được nhiều cách diễn đạt đa dạng khác nhau.
  • Lỗi ngẫu vẫn có thể xuất hiện, nhưng ít, không có hệ thống và cũng không khiến bài nói trở nên khó hiểu.

  Yêu cầu về mặt ngữ âm học (Maîtrise du système phonologique):

  • Duy trì được sự làm chủ phát âm tốt và có thể tự sửa lỗi phát sinh.
  • Có thể sử dụng nhiều cách nhấn âm và ngữ điệu khác nhau để truyền tải tốt hơn thông điệp của bản thân.
  • Giọng nước ngoài (tức không phải giọng Pháp) có thể thỉnh thoảng xuất hiện nhưng không gây khó hiểu.

  Về bảng chấm điểm của giám khảo (Grille d’évaluation):

  Với những thay đổi về khung đánh giá bài thi nói DELF B2 như trên thì bảng chấm điểm tổng kết của giám khảo cũng sẽ có nhiều điểm đổi khác so với trước.

  Bảng chấm điểm của giám khảo

  Bảng chấm điểm của giám khảo

  Dựa theo bảng điểm tổng kết của phần thi nói B2 như trên, giả sử:

  • Phần thi “Tâche 1 - monologue suivi” của bạn được đánh giá là “En dessous du niveau ciblé” -> phần này bạn chỉ được chấm 1 điểm
  • Phần thi “Tâche 2 - exercice en interaction” của bạn được đánh giá là “Au niveau ciblé B2” -> phần này bạn được chấm 3 điểm
  • Tiêu chí “Lexique” của bạn được đánh giá là “Non répondu ou production insuffisante” -> bạn không có điểm nào cho tiêu chí này, tức 0 điểm
  • Tiêu chí “Morphosyntaxe” của bạn được đánh giá là “Au niveau ciblé B2” -> tiêu chí này bạn được chấm 3 điểm
  • Tiêu chí “Maîtrise du système phonologique” của bạn được đánh giá là “Au niveau ciblé B2+” ->tiêu chí này bạn được chấm 5 điểm

  => Vậy tổng cộng bạn được 12 điểm trên tối đa 25 điểm cho phần thi nói của mình. Với số điểm 12 này thì bạn không nằm trong trường hợp bị điểm liệt (phần thi nào đó có điểm dưới 5/25). Tuy nhiên, để có thể tăng khả năng đậu cũng như có được kết quả tốt hơn thì bạn sẽ cần phải cải thiện kỹ năng nói của mình nhiều.

  Ví dụ về số điểm từng phần và tổng điểm của thí sinh

  Ví dụ về số điểm từng phần và tổng điểm của thí sinh

  Trên đây là một vài cập nhật mới nhất về khung đánh giá cũng như cách chấm điểm bài thi DELF/DALF kèm với ví dụ minh hoạ cụ thể. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về việc học tiếng Pháp hay luyện thi DELF/DALF thì đừng ngần ngại liên lạc với Phuong Nam Education qua số Hotline 1900 7060 nhé.

  TIN LIÊN QUAN

  Lịch thi DELF - DALF 2023 mới nhất
  12 THÁNG 01 Lịch thi DELF - DALF 2023 mới nhất

  Việc nắm bắt lịch thi DELF - DALF 2023 là điều vô cùng cần thiết để các bạn có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi diễn ra...

  TCF (Test de Connaissance du Francais) - Lịch Thi TCF 2023
  12 THÁNG 01 TCF (Test de Connaissance du Francais) - Lịch Thi TCF 2023

  Chứng chỉ trình độ tiếng Pháp TCF được tất cả các trường đại học của Pháp công nhận và là chứng chỉ bắt buộc để đáp...

  “Tất tần tật” về khóa học TEF/TCF Canada, con đường định cư, du học chưa bao giờ dễ đến vậy
  05 THÁNG 10 “Tất tần tật” về khóa học TEF/TCF Canada, con đường định cư, du học chưa bao giờ dễ đến vậy

  Khóa học tiếng Pháp chuyên TEF/TCF Canada cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn của Phuong Nam Education sẽ giúp bạn rút ngắn...

  LUYỆN THI TCF TỐT NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH
  12 THÁNG 01 LUYỆN THI TCF TỐT NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH

  TCF và DELF hiện là hai chứng chỉ tiếng Pháp quan trọng và bắt buộc đối với mọi học viên đang có dự định học tập tại...

  Để lại số điện thoại
  để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

  Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
  1900 7060

  Gọi ngay

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

  https://zalo.me/567727745547533481