Trình độ A1

Bài 5: La poupée de Mélina
Bài 5: La poupée de Mélina

La poupée de Mélina

Bài 4: le bonhomme
Bài 4: le bonhomme

le bonhomme

Bài 3: Le spectacle d'otaries
Bài 3: Le spectacle d'otaries

Le spectacle d'otaries

Bài 2: l'Impérial Palace d'Annecy
Bài 2: l'Impérial Palace d'Annecy

l'Impérial Palace d'Annecy

Bài 1: le gâteau d'anniversaire
Bài 1: le gâteau d'anniversaire

le gâteau d'anniversaire

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481