Ngữ pháp

Chia Động từ thì Imparfait
Chia Động từ thì Imparfait

Phương Nam Education cung cấp bài tập cơ bản về thì Imparfait.

Bài tập Đại Từ Quan Hệ  Đơn.
Bài tập Đại Từ Quan Hệ Đơn.

Bài tập về đại từ quan hệ giúp bạn củng cố kiến thức và cách sử dụng.

Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples
Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples

Đại từ quan hệ được dùng để nối câu hoặc yếu tố trong câu và thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước đó để tránh...

Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs
Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs

Đại từ quan hệ được dùng để nối hai câu hoặc hai yếu tố trong câu và chúng thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước...

Bài 12: LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS
Bài 12: LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS

tính từ phẩm chất trong tiếng Pháp thể hiện phẩm chất của người, của sự vật hiện tượng.

Bài 1 : Les pronoms compléments
Bài 1 : Les pronoms compléments

Các đại từ bổ ngữ được dùng để thay thế các danh từ hoặc tên riêng. Chúng luôn đứng trước động từ trừ trong thì l’impératif de forme affirmative.

Bài 2: L'imparfait de l'indicatif
Bài 2: L'imparfait de l'indicatif

L'imparfait de l'indicatif

Bài 2 : La voix passive - Câu bị động
Bài 2 : La voix passive - Câu bị động

Câu bị động trong tiếng Pháp

Bài 3 :Le passé compose
Bài 3 :Le passé compose

Le passé compose là một thì quá khứ diễn tả một thời điểm cụ thể không liên quan tới thời điểm hiện tại.

Bài 3 : Exprimer la cause
Bài 3 : Exprimer la cause

Cách diễn đạt nguyên nhân trong tiếng Pháp

Bài 4 : Le passé composé et l'imparfait, les différences
Bài 4 : Le passé composé et l'imparfait, les différences

Sự khác biệt giữa thì passé composé và thì imparfait

Bài 4 : Exprimer la conséquence
Bài 4 : Exprimer la conséquence

Các cách diễn đạt kết quả trong tiếng Pháp

Bài 5 : Conditionnel present
Bài 5 : Conditionnel present

Conditionnel present được dùng rất phổ biến trong tiếng Pháp

Bài 6 : Les pronoms toniques
Bài 6 : Les pronoms toniques

Les pronoms toniques có rất nhiều công dụng.

Bài 7 : Le futur proche, simple et antérieur
Bài 7 : Le futur proche, simple et antérieur

Le présent à valeur de future (thì hiện tại diễn tả những hành động tương lai).

Bài 7 : La négation : ne... ni, ne... jamais, ne... plus
Bài 7 : La négation : ne... ni, ne... jamais, ne... plus

La négation : ne... ni, ne... jamais, ne... plus

Bài 8 : L'expression du temps
Bài 8 : L'expression du temps

L'expression du temps

Bài 8 : Exprimer la quantité en français I
Bài 8 : Exprimer la quantité en français I

Phân biệt giống đực và giống cái trong tiếng Pháp

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481