HỌC TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ HIỆU QUẢ

Cùng Phuong Nam Education nghe mp3 để rèn luyện kỹ năng nghe của mình ngày càng được tốt hơn nhé.

"Sur le tapis. Dans son attitude tout laisse à .....(1)...... qu'elle dort et pourtant, je sais qu'elle épie  ....(2)..... bruit de la maison. Un ...(3)... d'étoffe, un ..(4)...... que l'on enclenche, une .......(5)....... qu'on ouvre et c'est une ......(6)....... qui se dresse, un ....(7)...... qui s'ouvre ou la ....(8)..... qui s'agite. Toutes les ...(9)..... pour la prendre en ...(10)..... échouent ...(11).... Quel .......(12)....... animal ! Quelle fidèle ....(13)........!
Các bạn cùng bấm vào link này nhé: Nghe tai day
Cùng rèn luyện đi nào!
Đáp án của bài là: 
"Sur le tapis. Dans son attitude tout laisse à penser qu'elle dort et pourtant, je sais qu'elle épie chaque bruit de la maison. Un froissement d'étoffe, un interrupteur que l'on enclenche,une porte qu'on ouvre et c'est une oreille qui se dresse, un œil qui s'ouvre ou la queue qui s'agite. Toutes les ruses pour la prendre en défaut échouent inévitablement. Quel bel animal ! Quelle fidèle compagne !

>>>>https://hoctiengphap.com/noi-dung/mau-sac-couleurs.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 1)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 1)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 2)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 2)

Học Tiếng Pháp sẽ cung cấp cho các bạn những bài nghe nhỏ, để mọi người luyện tập, củng cố phần nghe của mình nhiều hơn.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 3)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 3)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 5)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 5)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481