Ngữ pháp

Vị trí của tính từ trong tiếng Pháp
Vị trí của tính từ trong tiếng Pháp

Loay hoay không không biết đặt tính từ phía trước hay phía sau danh từ? Vậy hãy để Phuong Nam Education hướng bạn cách đặt vị trí của tính từ trong...

Đại từ sở hữu
Đại từ sở hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

Tính Từ Sở Hữu
Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

SO SÁNH
SO SÁNH

Bài tập so sánh với các mẫu câu giúp ta kiểm tra lại kiến thức về ngữ pháp, cung cấp thêm từ vựng.

ĐỘNG TỪ DÉCIDER
ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống.

ĐỘNG TỪ CROIRE
ĐỘNG TỪ CROIRE

Croire là động từ thường gặp trong Tiếng Pháp. Cách sử dụng nó như thế nào?

IMPARFAIT
IMPARFAIT

Chúng ta cùng thực hiện bài tập trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức về Imparfait mà chúng ta đã học nhé.

Cấu Trúc Động Từ Préférer
Cấu Trúc Động Từ Préférer

Préférer dùng để diễn tả sở thích, niềm khát khao điều gì đó hay cái gì đó.

Les adjectifs qualificatifs – Tính từ chỉ phẩm chất
Les adjectifs qualificatifs – Tính từ chỉ phẩm chất

Nếu danh từ là giống nào thì tính từ là giống nấy....

Préposition de - giới từ
Préposition de - giới từ

Nous sommes de Bruxelles

Préposition à - giới từ
Préposition à - giới từ

Préposition à - giới từ

COD - COI
COD - COI

Đại từ nhân xưng bổ ngữ trong tiếng Pháp khác với tiếng Anh và tiếng Việt ở chỗ nó đứng TRƯỚC động từ

Y – Pronom adverbial
Y – Pronom adverbial

il remplace une proposition introduite par la préposition à

En – Pronom adverbial
En – Pronom adverbial

Il remplace un nom précédé d’un article partitif du, de la, de l’

Đại Từ Chỉ Định - Les Pronoms Démonstratifs
Đại Từ Chỉ Định - Les Pronoms Démonstratifs

Đại từ chỉ định trong tiếng Pháp được dùng để thay thế cho tính từ chỉ thị và một danh từ đã được đề cập để tránh sự lặp lại

Đại Từ Sở Hữu - Pronoms possessifs
Đại Từ Sở Hữu - Pronoms possessifs

Đại từ sở hữu để tránh sự lặp từ trong câu. Làm câu văn, câu nói nên phong phú, đơn giản hơn.

Tương Lai Gần- Futur Proche
Tương Lai Gần- Futur Proche

Futur Proche diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần mà không xác định rõ thời gian.

Đại Từ Bổ Ngữ- Pronoms Compléments.
Đại Từ Bổ Ngữ- Pronoms Compléments.

Để tránh lặp lại một danh từ đã được nhắc đến trong câu. Ta dùng đại từ bổ ngữ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481