Luyện nghe

DELF B1 - Compréhension de l'oral (no 15)
DELF B1 - Compréhension de l'oral (no 15)

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ B1. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

DELF A2 - Compréhension de l'oral (no 2)
DELF A2 - Compréhension de l'oral (no 2)

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A2 với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn đạt...

DELF A2 - Compréhension de l'oral (no 3)
DELF A2 - Compréhension de l'oral (no 3)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A2. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A2 - Compréhension de l'oral (no 2)
DELF A2 - Compréhension de l'oral (no 2)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A2. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

DELF A2 - Compréhension de l'oral (no 1)
DELF A2 - Compréhension de l'oral (no 1)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A2. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

Động Vật
Động Vật

Cùng Phuong Nam Education học từ vựng thú vị về các loài vật xung quanh chúng ta. Chúng ta càng yêu động vật và nâng cao vốn từ vựng tiếng Pháp của...

Trẻ Em Đường Phố
Trẻ Em Đường Phố

Hôm nay, chúng ta cùng nghe thời sự đơn giản cùng 7 jours sur la planète

La chansons
La chansons

Cùng Học Tiếng Pháp trải nỗi lòng mình qua nhữ ca từ nhẹ nhàng , sâu lắng qua ca khúc : " Je m'appelle Hélène Rolles "

Bài 2 : les fast-foods en France
Bài 2 : les fast-foods en France

les fast-foods en France

Bài 3 : les magasins en France
Bài 3 : les magasins en France

les magasins en France

Bài 4 : se présenter
Bài 4 : se présenter

se présenter

Bài 5 : la famille
Bài 5 : la famille

la famille

Bài 6 : l'apparence physique
Bài 6 : l'apparence physique

l'apparence physique

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481