Từ vựng

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THỊT
TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THỊT

Hôm nay, PhuongNam Education sẽ cung cấp từ vựng cho các bạn về các loại thịt. Giúp các bạn trau dồi thêm vốn từ vựng của mình.

Nghề Nghiệp
Nghề Nghiệp

Hôm nay, các bạn cùng Học Tiếng Pháp sẽ học từ vựng về nghề nghiệp.

Rau củ bằng tiếng Pháp
Rau củ bằng tiếng Pháp

Rau, củ quả được gọi như thế nào bằng tiếng Pháp. Đây là chủ đề mới ngày hôm nay

Cách gọi món khi đi nhà hàng
Cách gọi món khi đi nhà hàng

để gọi món và đặt bàn , Hoc Tiếng Pháp gửi đến mọi người một vài cấu trúc đơn giản.

Le Temps - Thời Tiết
Le Temps - Thời Tiết

Để biết diễn tả thời tiết trong ngày, tiếng pháp có nhiều cách để nói .

Bài 12 : LES CINQS SENS - NĂM GIÁC QUAN
Bài 12 : LES CINQS SENS - NĂM GIÁC QUAN

Hôm nay cùng khám phá năm vị giác của con người bằng tiếng Pháp.

Bài 1: Bonjour, mesdames, qu’est-ce que vous cherchez ?
Bài 1: Bonjour, mesdames, qu’est-ce que vous cherchez ?

Miêu tả trang phục trong tiếng Pháp

Bài 2 : Le musée du Louvre, c'est par où ?
Bài 2 : Le musée du Louvre, c'est par où ?

Cách hỏi và chỉ đường trong tiếng Pháp.

Bài 3 : Bon voyage!
Bài 3 : Bon voyage!

Đề tài du lịch trong tiếng Pháp.

Bài 4 : Voyage
Bài 4 : Voyage

Đề tài du lịch trong tiếng Pháp (tiếp theo).

Bài 5 : Couleur
Bài 5 : Couleur

Màu sắc trong tiếng Pháp

Bài 6 : Localisation
Bài 6 : Localisation

Mô tả phương hướng trong tiếng Pháp.

Bài 7 : Vêtements et accessoires
Bài 7 : Vêtements et accessoires

Trang phục trong tiếng Pháp.

Bài 8 : Profession
Bài 8 : Profession

Nghề nghiệp trong tiếng Pháp.

Bài 9 : Sports et loisirs
Bài 9 : Sports et loisirs

Giải trí trong tiếng Pháp.

Bài 10 : PAYS EUROPÉENS
Bài 10 : PAYS EUROPÉENS

Tên các quốc gia trên thế giới trong tiếng Pháp

Bài 11 : QUELLE EST VOTRE NATIONALITÉ?
Bài 11 : QUELLE EST VOTRE NATIONALITÉ?

Quốc tịch của bạn là gì?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481