Ngữ pháp

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

Giới từ chỉ Thời gian
Giới từ chỉ Thời gian

Hôm nay, Học Tiếng Pháp và các bạn ôn lại giới từ chỉ thời gian.

Tính Từ
Tính Từ

Hôm nay, Học Tiếng Pháp sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi từ giống đực sang giống cái.

SO SÁNH
SO SÁNH

Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp bao gồm so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Trong mỗi cấu trúc so sánh có các đặc điểm khác nhau...

Câu Điều Kiện
Câu Điều Kiện

Đối với các bạn đang học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có lúc bị bỡ ngỡ trong việc sử dụng câu điều kiện trong quá trình học.

Les Nombres phần 2 - Les Nombres Ordinaux
Les Nombres phần 2 - Les Nombres Ordinaux

Để điễn tả cấu trúc Số thứ tự, số đếm, Học Tiếng Pháp chia sẻ bạn bài viết : Les Nombres Ordinaux

Les Nombres Phần 1 - Les Nombres Cardinaux de 0 à 100 - Số 0 đến 100
Les Nombres Phần 1 - Les Nombres Cardinaux de 0 à 100 - Số 0 đến 100

Hôm nay, mọi người cùng Học Tiếng Pháp tìm hiểu những điều thú vị trong những con số bằng tiếng Pháp.

Các cấu trúc quen thuộc diễn tả thì quá khứ, hiện tại và tương lai của tiếng Pháp
Các cấu trúc quen thuộc diễn tả thì quá khứ, hiện tại và tương lai của tiếng Pháp

Cùng Học tiếng Pháp học cấu trúc đơn giản là venir de..., être en train de... và être sur le point de.... để diễn tả sự việc đã, đang và sắp xảy ra.

La comparaison - So sánh
La comparaison - So sánh

Việc so sánh giữa 2 vật hay 2 người được dùng khá nhiều trong tiếng Pháp. Cùng Học Tiếng Pháp điểm qua các cách so sánh trong tiếng Pháp nhé !

CHIA ĐỘNG TỪ NHÓM 1 NHƯ THẾ NÀO?
CHIA ĐỘNG TỪ NHÓM 1 NHƯ THẾ NÀO?

Trong tiếng Pháp, có 3 nhóm động từ. Nhóm 1 kết thúc bằng -ER, Nhóm 2 kết thúc -IR, Nhóm 3 kết thúc bắng -OIR, -RE, ... Mỗi nhóm động từ có cách...

Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que
Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que

Đảo ngữ thường được dùng trong câu hỏi, khi đảo ngữ ta thêm dấu « – » giữa chủ từ và động từ.

Tính từ chỉ định và tính từ sở hữu
Tính từ chỉ định và tính từ sở hữu

Tính từ chỉ định và tính từ sở hữu

Les pronoms toniques – Đại từ có trọng âm
Les pronoms toniques – Đại từ có trọng âm

Đại từ có trọng âm được bổ trợ bởi “même(s)” khi chúng ta muốn nhấn mạnh danh tính con người.

Đại từ nhân xưng
Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp.

Câu hỏi với “Qu’est-ce que”
Câu hỏi với “Qu’est-ce que”

Câu hỏi với “Qu’est-ce que”

Il y a : Có
Il y a : Có

Il y a không thay đổi bất kể N (danh từ) là giống đực hay cái, số ít hay nhiều

Qu’est-ce qu’il y a : có cái gì/ai đó (ở đâu)
Qu’est-ce qu’il y a : có cái gì/ai đó (ở đâu)

Qu’est-ce qu’il y a được tĩnh lược từ Que est-ce qui’il y a

L’impératif – Thể mệnh lệnh
L’impératif – Thể mệnh lệnh

Thể mệnh lệnh chỉ tồn tại ở 3 ngôi: tu – vous – nous.

Số nhiều của mạo từ và danh từ
Số nhiều của mạo từ và danh từ

Số nhiều của mạo từ và danh từ. Tóm tắt cách chuyển danh từ số ít → nhiều

Prépositions et articles contractés – Giới từ và mạo từ rút gọn
Prépositions et articles contractés – Giới từ và mạo từ rút gọn

Prépositions et articles contractés – Giới từ và mạo từ rút gọn

L’interrogation – Câu hỏi
L’interrogation – Câu hỏi

Câu hỏi đóng là câu hỏi có câu trả lời là “oui” (có) hoặc “non” (không).

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481