Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn đạt mục tiêu trong các kỳ thi tiếng Pháp sắp tới.

LES+ADJECTIFS+D%C3%89MONSTRATIFS.jpg

Cách sử dụng tính từ chỉ định: Ce, Cette, Cet, Ces

>>>>Xem thêm:https://hoctiengphap.com/noi-dung/accord-des-verbes-au-passe-compose-hoa-hop-dong-tu.html

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Bài tập Đọc hiểu
Bài tập Đọc hiểu

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài tập Delf với trình độ A1 Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn chạm...

Giới từ chỉ Thời gian
Giới từ chỉ Thời gian

Hôm nay, Học Tiếng Pháp và các bạn ôn lại giới từ chỉ thời gian.

Tính Từ
Tính Từ

Hôm nay, Học Tiếng Pháp sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi từ giống đực sang giống cái.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481