Articles - Mạo từ

Mạo từ xác định – le/la/les – để chỉ danh từ mà cả người nói và người nghe đều biết nó cụ thể là gì (tương tự mạo từ the tiếng Anh)

Mạo từ không xác định – un/une/des – để giới thiệu danh từ mà người nói và nghe chưa biết cụ thể là gì

Ex: C’est un homme. L’homme est japonais.
Đây là 1 người đàn ông. Người đàn ông đó là người Nhật.

Ở câu (1) danh từ homme chưa xác định rõ là ai nên ta dùng un để giới thiệu người này.

Ở câu (2) thì từ homme ám chỉ người đàn ông được giới thiệu ở (1) nên ta dùng L’homme (tĩnh lược từ le homme).

  • Le – un đi với giống đực. → un homme, l’homme (le + homme)

  • La – une đi với giống cái. → une femme, la femme

  • Les – des đi với số nhiều bất kể đực cái. → des hommes, les femmes.

Mạo từ rút gọn – de, à khi đi với le, les được rút gọn thành du, au, des, aux

 

Singulier - Số ít

Pluriel - Số nhiều

 

Masculin (g.Đực)

Féminin (g.Cái)

 

Articles contractés

Mạo từ rút gọn

de + le = du

le train du matin

à + le = au

au premier étage

De, à + la

không rút gọn.

de + les = des

le train des vacances

à + les = aux

aux toilettes

Chú ý: Không có mạo từ đứng trước danh từ riêng và tên thành phố: Alain Fournier vit à Paris

>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v39/BAI-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481