Bài 10 : Comparatifs : Mieux ou Meilleur

MEILLEUR là dạng so sánh hơn của “BON”

exemple:

 • Ici, le café est bon, mais dans la cafétéria d’en face le café est meilleur.
  (Ở đây, cà phê rất ngon, nhưng ở quán cà phê bên cạnh, cà phê còn ngon hơn.)
 • Ici, la viande est bonne, mais dans le restaurant en face, elle est meilleure.
  (Ở đây, thịt rất ngon, nhưng ở nhà hàng bên kia đường, thịt còn ngon hơn.)
 • Ici, les sandwichs sont bons, mais dans la cafétéria en face, ils sont meilleurs.
  (Ở đây, sandwich rất ngon, nhưng ở quán cà phê đằng trước, nó còn ngon hơn.)
 • Ici, les crêpes sont bonnes, mais en Bretagne, elles sont meilleures.
  (Ở đây, bánh crepe rất ngon, nhưng ở Anh, bánh còn ngon hơn.)

 

LE/LA/LES MEILLEUR(E)(S)  là dạng so sánh nhất của “BON”

Exemple:

​Ce restaurant est le meilleur de la ville. (nhà hàng này là ngon nhất trong thị trấn.)

 

MIEUX là dạng so sánh nhất của “BIEN”

Exemple:

Paul s’exprime bien, mais son frère s’exprime mieux. (Paul nói rất tốt, nhưng anh trai của anh ta còn giỏi hơn.)

 >> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v66/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Chia Động từ thì Imparfait
Chia Động từ thì Imparfait

Phương Nam Education cung cấp bài tập cơ bản về thì Imparfait.

Bài tập Đại Từ Quan Hệ Đơn.
Bài tập Đại Từ Quan Hệ Đơn.

Bài tập về đại từ quan hệ giúp bạn củng cố kiến thức và cách sử dụng.

Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples
Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples

Đại từ quan hệ được dùng để nối câu hoặc yếu tố trong câu và thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước đó để tránh...

Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs
Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs

Đại từ quan hệ được dùng để nối hai câu hoặc hai yếu tố trong câu và chúng thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481