Bài 2: Vous êtes d'où ?

Vous êtes d'où ? / Vous venez d'où ? 
/vu zɛt du/ /vu vəne du/ 
bạn đến từ đâu? (trang trọng)

Tu es d'où ? / Tu viens d'où ? 
/ty ɛ du/ /ty vjɛ̃ du/
bạn đến từ đâu (không trang trọng)

Je suis de... / Je viens de... 
/ʒə sɥi də/ /ʒə vjɛ̃ də/
tôi đến từ

Où habitez-vous ?
/u abite vu/
bạn sống ở đâu? (trang trọng)

Tu habites où ?
/ty abit u/
bạn sống ở đâu? (không trang trọng)

J'habite à...
/ʒabit a/
tôi sống ở…

Quel âge avez-vous ?
/kɛl ɑʒ ave vu/
bạn bao nhiêu tuổi? (trang trọng)

Tu as quel âge ?
/ty ɑ kɛl ɑʒ/
bạn bao nhiêu tuổi? (không trang trọng)

J'ai ____ ans.
/ʒe __ ɑ̃/
tôi________tuổi.

Parlez-vous français ? / Tu parles anglais ?
/paʀle vu frɑ̃sɛ/ /ty paʀl ɑ̃glɛ/
bạn có nói tiếng Pháp không? (trang trọng)

Bạn có nói tiếng anh không? (không trang trọng)

Je parle allemand.
/ʒə paʀl almɑ/̃
Tôi nói tiếng Đức. 

Je ne parle pas espagnol. 
/ʒə nə paʀl pa ɛspaɲɔl/
Tôi không nói tiếng Tây Ban Nha.

Comprenez-vous? / Tu comprends?
/kɔ̃pʀəne vu/ /ty kɔ̃pʀɑ̃/
Bạn có hiểu không?

Je comprends 
/ʒə kɔ̃pʀɑ̃/
tôi hiểu

Je ne comprends pas
/ʒə nə kɔ̃pʀɑ̃ pa/
Tôi không hiểu.

>> Xem thêm: ​http://hoctiengphap.com/v1/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Từ vựng về phương tiện giao thông tiếng Pháp
Từ vựng về phương tiện giao thông tiếng Pháp

Bài học từ vựng về phương tiện giao tiếng Pháp sẽ cung cấp cho các bạn một lượng lớn từ trong kho tàng tiếng Pháp của mình.

Các mẫu câu tiếng Pháp giao tiếp mà bạn cần biết
Các mẫu câu tiếng Pháp giao tiếp mà bạn cần biết

Với các mẫu câu tiếng Pháp giao tiếp dành cho các bạn vỡ lòng, chúng sẽ là cứu cánh cho các bạn dùng để giao tiếp với người Pháp. Mọi chuyện sẽ dễ...

Chuyên đề từ vựng học tiếng Pháp A1: Dụng cụ học tập
Chuyên đề từ vựng học tiếng Pháp A1: Dụng cụ học tập

Tất tần tật từ vựng về đồ dùng học tập sẽ được tổng hợp trong bài viết mà Phuong Nam Education muốn gửi đến các bạn độc giả. Hãy đọc bài viết và...

Các câu tiếng Pháp giao tiếp cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp
Các câu tiếng Pháp giao tiếp cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp

Các bạn sẽ không phải lo việc mình sẽ trả lời như thế nào khi được hỏi nữa rồi !! Cùng chúng tôi học 1 số câu hỏi trong giao tiếp nhé !

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481