Bài 5 : Le subjonctif - những từ diễn tả sự nghi ngờ

Những từ và ngữ diễn tả sự nghi ngờ, những khả năng, ý kiến và giả thuyết

accepter que

chấp nhận

s'attendre à ce que

kỳ vọng

chercher ... qui*  

trông chờ

détester que

ghét

douter que**

nghi ngờ

il est convenable que

hợp lý rằng

il est douteux que**

thật đáng ngờ rằng

il est faux que  

thật sai rằng

il est impossible que 

không thể nào

il est improbable que

không chắc rằng

il est juste que 

công bằng rằng

il est possible que

có thể là

il est peu probable que

không chắc rằng

il n'est pas clair que

không rõ ràng rằng

il n'est pas évident que

không rõ rang rằng

il n'est pas exact que

không đúng

il n'est pas probable que

không chắc rằng

il n'est pas sûr que

không chắc rằng

il n'est pas vrai que

không đúng rằng

il semble que

có vẻ là

il se peut que

có lẽ

le fait que

sự thật là

nier que***

chối rằng

refuser que

chối rằng

supposer que

giả định rằng

 

* Khi nói về một người mà không chắc người đó có tồn tại không, ta dùng thể giả định

Je cherche un homme qui sache la vérité.
Tôi tìm một người mà có thể người đó biết được sự thật.

** khi những từ này ở dạng phủ định thì không dùng thể giả định

Je doute qu'il vienne, Je ne doute pas qu'il vient.
Tôi nghi anh ta sẽ tới lắm, tôi không nghĩ là anh ta sẽ tới.

***khi nier ở dạng phủ định thì ne + subjonctif sẽ theo sau nó

Il n'a pas nié qu'elle ne soit partie.
Anh ta không chối rằng anh ta đã rời đi.

>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v30/bai-1.html​ 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481