Bài 7 : La négation : ne... ni, ne... jamais, ne... plus

Ngữ với hai thành phần phủ định

ne + verbe + ni + verbe infinitif + ni + verbe infinitifne 

ne + verbe + ni + nom + ni + nom

ne + verbe + ni +adjectif + ni+ adjectif

Je veux boire et manger
(Tôi muốn uống và ăn.)
Je ne veux ni boire ni manger.
(Tôi không muốn uống và ăn.)

Je bois du chocolat et du café
(tôi uống sô cô la và cà phê.)
je ne bois ni chocolat ni café.
(tôi không uống sô cô là và cà phê.) 
(chú ý : không sử dụng mạo từ với những động từ như aimer, apprécier, détester.)                                                  

Je suis grand et fort.
(Tôi cao lớn và khỏe mạnh.)
Je ne suis ni grand ni fort.
(Tôi không cao lớn cũng không khỏe mạnh.)

Phủ định động từ

Phủ định tính từ

ne + verbe + ni ne + verbe + rien   

 

 

 

                                                  

ne + verbe + ni ne + verbe + jamais                                             

 

 

ne + verbe + ni ne + verbe + plus  

 

 

 

ne+verbe+ jamais+ ni + adj.+ni+ adj.                

 

                        

Je vois et j'entends tout
(Tôi nhìn thấy và nghe thấy tất cả.)
Je ne vois ni n'entends rien
(Tôi không thấy cũng không nghe gì cả.)

 

Je chante et je danse toujours
(Tôi hát và nhảy cả ngày.)
Je ne chante ni ne danse jamais
(Tôi không bao giờ nhảy và hát.)          

 

Je fume et je bois encore
(Tôi lại hút thuốc và uống rượu)
Je ne fume ni ne bois plus
(tôi không hút thuốc và uống rượu nữa.)

 

Je suis toujours calme et gentil
(Tôi luôn luôn bình tĩnh và tốt bụng) Je ne suis jamais ni calme ni gentil
(Tôi không bao giờ bình tĩnh và tốt bụng)  

 

 >> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v21/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Chia Động từ thì Imparfait
Chia Động từ thì Imparfait

Phương Nam Education cung cấp bài tập cơ bản về thì Imparfait.

Bài tập Đại Từ Quan Hệ  Đơn.
Bài tập Đại Từ Quan Hệ Đơn.

Bài tập về đại từ quan hệ giúp bạn củng cố kiến thức và cách sử dụng.

Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples
Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples

Đại từ quan hệ được dùng để nối câu hoặc yếu tố trong câu và thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước đó để tránh...

Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs
Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs

Đại từ quan hệ được dùng để nối hai câu hoặc hai yếu tố trong câu và chúng thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481