Bài 7 : Le subjonctif - liên từ

Sau những liên từ dưới đây, các mệnh đề phải được dùng ở thể giả định

à condition que

miễn là

à moins que*

trừ phi

à supposer que

cho rằng

afin que

để

avant que*

trước khi

bien que

mặc dù

de crainte que*

sợ rằng

de façon que

để

de manière que

để

de peur que*

sợ rằng

de sorte que

để

en admettant que

cho rằng

en attendant que

trong khi, cho đến khi

encore que  

cho dù

jusqu'à ce que

cho tới khi

pour que  

để

pourvu que

miễn là

quoique

mặc dù

quoi que

bất cứ chuyện gì

sans que*

không có

* những liên từ sau cần ne explétif:

Mangeons avant que nous ne partions.
Hãy ăn trước khi chúng ta rời đi.

 

Mặt khác, những liên từ sau không được dùng thể giả định, vì nó diễn đạt những sự thật chắc chắn.

ainsi que 

để

alors que

trong khi

après que**

sau khi

aussitôt que**

ngay khi

car

vì, kể từ

en même temps que  

trong cùng lúc đó thì

depuis que

từ khi

dès que** 

ngay lập tức, ngay khi

lorsque**

khi

parce que

pendant que

khi

plutôt que

thay vì

puisque

từ khi

quand**

trong khi

tandis que  

trong khi

une fois que**  

có một thời, trước kia

**những liên từ này dùng với thì tương lai

Mangeons quand il arrivera.
Hãy ăn trước khi anh ta tới.

>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v30/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481