Bài 8 : Exprimer la quantité en français I

Những từ chỉ định lượng được xem như là những mạo từ không xác định. Nó đứng trước danh từ và diễn tả những lượng không đếm được (Vd :nước) hoặc chỉ những từ trừu tượng ( vd: can đảm).

Các dạng từ định lượng gồm có:

  • Danh từ giống đực dùng : DU

Exemple : Les filles aiment manger du chocolat. (con gái thường thích ăn sô cô la.)

  • Trước danh từ giống đực và giống cái bắt đầu với một nguyên âm hoặc âm câm “h” dùng : DE L’

Exemple: C'est de l'or (masculin). (đây là vàng.) Elle achète de l'huile (féminin). (nó đi mua dầu.)

  • Danh từ giống cái dùng : DE LA

Exemple : La mère sert aux enfants de la soupe. (Bà mẹ múc xúp cho con mình.)

  • Danh từ số nhiều dùng : DES

Exemple : Mangez des fruits et des céréales pour une vie saine (ăn trái cây và ngũ cốc để có môt cuộc sống khỏe mạnh.)

 

Loại bỏ từ định lượng

Từ định lượng được thay thế bởi giới từ DE/D‘ trong những trường hợp như sau:

  • Câu phủ định :

Elle n'a pas DE courage. (Cô ấy không có can đảm.)

Les garçons ne mangent pas DE beurre. (Mấy đứa con trai không ăn bơ.)

  • Một lượng xác định:

Sophie achète deux kilos DE pommes, une brique DE lait et 500 gr DE viande. (Sophie mua 2 kg táo, một thùng sữa và 500g thịt.)

  • DE + adj +nom :

Nous cherchons de belles fleurs pour la fête de Marie. (chúng tôi đang tìm những bông hoa xinh đẹp cho bữa tiệc của Marie.)

>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v21/bai-1.html​ 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Chia Động từ thì Imparfait
Chia Động từ thì Imparfait

Phương Nam Education cung cấp bài tập cơ bản về thì Imparfait.

Bài tập Đại Từ Quan Hệ  Đơn.
Bài tập Đại Từ Quan Hệ Đơn.

Bài tập về đại từ quan hệ giúp bạn củng cố kiến thức và cách sử dụng.

Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples
Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples

Đại từ quan hệ được dùng để nối câu hoặc yếu tố trong câu và thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước đó để tránh...

Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs
Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs

Đại từ quan hệ được dùng để nối hai câu hoặc hai yếu tố trong câu và chúng thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481