Bài 8 : L'expression du temps

 

Depuis
(kể từ khi)

Pendant
(trong khi)

En
(trong )

Il y a
(Có)

Dans 
(trong)

sự liên tục

giới hạn thời gian

khoảng thời gian cần có để một hành động có thể diễn ra

khoảng thời gian trong quá khứ

khoảng thời gian trong tương lai

trong khi nói, hành động vẫn tiếp tục diễn ra

  • trong khi nói, hành động được hoàn tất.
  • nói về một khoảng thời gian bị giới hạn trong tương lai
  • nói về một trường hợp chung chung.

nói về khoảng thời gian cần có để một hành động có thể diễn ra

nói về một khoảng thời gian đã xảy ra trong quá khứ

nói về một khoảng thời gian sẽ xảy ra trong tương lai

động từ chia ở thì hiện tại hoặc quá khứ

động từ chia ở thì hiện tại , quá khứ hoặc tương lai

động từ chia ở thì hiện tại , quá khứ hoặc tương lai

thì quá khứ

thì hiện tại hoặc tương lai

 >> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v66/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Chia Động từ thì Imparfait
Chia Động từ thì Imparfait

Phương Nam Education cung cấp bài tập cơ bản về thì Imparfait.

Bài tập Đại Từ Quan Hệ  Đơn.
Bài tập Đại Từ Quan Hệ Đơn.

Bài tập về đại từ quan hệ giúp bạn củng cố kiến thức và cách sử dụng.

Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples
Đại Từ Quan Hệ Đơn- Les Pronoms Relatifs Simples

Đại từ quan hệ được dùng để nối câu hoặc yếu tố trong câu và thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước đó để tránh...

Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs
Đại Từ Quan Hệ- Les Pronoms Relatifs

Đại từ quan hệ được dùng để nối hai câu hoặc hai yếu tố trong câu và chúng thay thế cho danh từ hoặc đại từ được nhắc tới trước...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481