Bài 9 : Exprimer la quantité en français II

Trong tiếng Pháp, sử dụng từ định lượng nào tùy thuộc vào danh từ đi sau nó là đếm được hay không đếm được.

Để diễn đạt những danh từ không đếm được chúng ta có thể dùng l'article partitif.(xem bài trước)

Để diễn đạt những danh từ đếm được (một lượng cụ thể), chúng ta có thể dùng:

  • Trạng từ (des adverbs) : beaucoup, peu, assez, trop theo sau là giới từ DE/D’
  • Số đếm (des numéraux) : 100 gr de chocolat, 50 gr de beurre, six œufs
  • Danh từ định lượng : un litre de, un kilo de, un paquet de, un verre de, un pot de, une brique de, une tasse de.

 

Để đặt câu hỏi về định lượng chúng ta dùng :

  • Combien + Danh từ : Combien d'étudiants il y a dans la classe ? (Có bao nhiêu học sinh trong lớp học?)

 

  • Combien + động từ : Combien coûte un kilo de viande ? Combien dois-je payer ? (Một kg thịt giá bao nhiêu tiền? Tôi phải trả bao nhiêu?)

>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v21/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481