Câu hỏi với “Qu’est-ce que”

Câu hỏi cái gì

 • Qu’est-ce que được tĩnh lược từ Que est-ce que
 • Do được dùng với est-ce que nên Qu’est-ce que không đảo ngữ.

Qu’est-ce que + S + V ?

Ví dụ :

 • Qu’est-ce que c’est ?
  • S là Ce, V là est → Ce + est = C’est = Đây, đó là
  • Qu’est-ce que = cái gì
   • ⇒ Qu’est-ce que c’est ?
   •       Đây/đó là cái gì ?
 • Qu’est-ce que vous faites ?
  • S là Vous, V là faites → vous faites = Anh/chị làm
  • Qu’est-ce que = cái gì
   • ⇒ Qu’est-ce que vous faites ?
   •      Anh/chị làm (nghề) gì ?

>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v39/BAI-1.html​
 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Les Nombres phần 2 - Les Nombres Ordinaux
Les Nombres phần 2 - Les Nombres Ordinaux

Để điễn tả cấu trúc Số thứ tự, số đếm, Học Tiếng Pháp chia sẻ bạn bài viết : Les Nombres Ordinaux

Les Nombres Phần 1 - Les Nombres Cardinaux de 0 à 100 - Số 0 đến 100
Les Nombres Phần 1 - Les Nombres Cardinaux de 0 à 100 - Số 0 đến 100

Hôm nay, mọi người cùng Học Tiếng Pháp tìm hiểu những điều thú vị trong những con số bằng tiếng Pháp.

Các cấu trúc quen thuộc diễn tả thì quá khứ, hiện tại và tương lai của tiếng Pháp
Các cấu trúc quen thuộc diễn tả thì quá khứ, hiện tại và tương lai của tiếng Pháp

Cùng Học tiếng Pháp học cấu trúc đơn giản là venir de..., être en train de... và être sur le point de.... để diễn tả sự việc đã, đang và sắp xảy ra.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481