Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng dùng để chỉ người hoặc vật hoặc ai đó mà ta đang nói tới. Các đại từ này được dùng để  tránh sự lặp lại.

Động từ được chia dựa vào các chủ ngữ.

Đại từ nhân xưng
Pronoms personnels sujets

être

(thì, là)

avoir

(có)

aller

(đi)

faire

(làm)

finir

(kết thúc, hoàn thành)

Je (tôi)

je suis

j’ai

je vais

je fais

je finis

Tu (bạn)

 es

as

vas

fais

finis

Il/ Elle/ On

Anh ấy/cô ấy/nó

est

a

va

fait

finit

Nous (chúng ta)

sommes

avons

allons

faisons

finissons

Vous (các bạn)

êtes

avez

allez

faites

finissez

Ils/Elles (họ)

sont

ont

vont

font

finissent

Chú ý:

« Vous » được dùng để xưng hô với người lớn tuổi hơn mình, người chưa quen nhằm bày tỏ lòng tôn kính theo lối nói lịch sự.

« Tu » được dùng để chỉ mối quan hệ thân thuộc như bạn bè thân hoặc giữa người lớn và con cái trong gia đình như cha, me, con, cái, vợ chồng, ông cháu,....

« On » thường được dùng như  « chúng ta »,  « người ta ». Tuy nhiên, động từ luôn đượcchia ở số ít.

« Il/Elle » ngôi thứ 2 số ít – anh ấy, cô ấy.

Il, anh ấy, đi với danh từ giống đực

Elle, cô ấy, đi với danh từ giống cái

« Ils/Elles » ngôi thứ 3 số nhiều = « bọn họ »,

nếu tất cả đều là nữ thì ta dùng « Elles »

nếu có ít nhất 1 người nam thì ta dùng « Ils »

>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v39/BAI-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481