Les Nombres Phần 1 - Les Nombres Cardinaux de 0 à 100 - Số 0 đến 100

Hôm nay, mọi người cùng Học Tiếng Pháp tìm hiểu những điều thú vị trong những con số bằng tiếng Pháp.

Chúng ta học từ 0 đến 100 : 

Những con số từ 0 đến 100 mà bạn phải biết trong tiếng Pháp

Zéro

0

Un

1

Deux

2

Trois

3

Quatre

4

Cinq

5

Six

6

Sept

7

Huit

8

Neuf

9

Dix

10

Onze

11

Douze

12

Treize

13

Qurtorze

14

Quinze

15

Seize

16

Sau đó sẽ là những số hàng chục tiếp theo:

20  = vingt,  30  = trente,  40 = quarante, 50 = cinquante, 60  = soixante, 70  = soixante-dix, 80  = quatre-vingts,

90  = quatre-vingt-dix, 100 = cent.

Vingt

20

Trente

30

Quarante

40

Cinquante

50

Soixante

60

Soixante-dix

70

Quatre-vingts

80

Quatre-vingt dix

90

Cent

100

Lưu ý khi học số đếm trong tiếng Pháp

1. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng chữ "et" (và) giữa các số lẻ một

Ví dụ: 21 = vingt et un; 61 = soixante et un

Lưu ý: 81 = quatre-vingt-un, 91= quatre-vingt-onze.

2. Chúng ta thêm dấu gạch đưới cho những số tận cùng là 2,3,4,5,6,7,8,9

Ví dụ17= dix-sept, 38 = trente-huit, 55 = cinquante-cinq.

3. Chú ý sự hòa hợp với số 100

100 sẽ hòa hợp với số đứng trước nó. Ngược lại thì không.

 Exemple :

Pière a acheté deux cents livres. (Pière đã mua hai trăm quyển sách)

Pière a acheté cent quatre livres.(Pière đã mua một trăm lẻ bốn quyển sách)

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481