L’interrogation avec “Qui” et « C’est » pour la réponse

Câu hỏi với “Qui”

* Với đại từ hỏi “Qui”- Ai.

Ta dùng cấu trúc sau Qui + + (Sujet) ?

Khi qui đóng vai trò Chủ ngữ (Sujet), động từ được chia ở ngôi 3 số ít.
VD : Qui va là? (ai đi ra đó)
→ va được chia ở ngôi 3 số ít (Il/elle va)

Để trả lời, ta có 3 cách

  • Il/elle est (tên)
  • Il/elle s’appelle (tên)
  • C’est (tên).

- Qui est-ce? (Ai đấy?);

+ Il/elle est Aldo (Falco).

+ Il/elle s’appelle Aldo (Falco).

+ C’est Aldo (Falco).

- Qui est-il/elle? (Anh ấy/ cô ấy là ai vậy?)

- Qui êtes-vous?/ Qui es-tu? (Bạn là ai?)

- Qui habite ici? (Ai sống ở đây?)

- Qui est avec toi? (Ai ở với bạn?)

Câu trả lời với “C’est”

C’est được tĩnh lược từ Ce est với

- Ce = đây hoặc đó

- est = là

→ C’est = Đây là, đó là
>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v41/bai-3.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481