L’interrogation – Câu hỏi

Câu hỏi đóng là câu hỏi có câu trả lời là “oui” (có) hoặc “non” (không).

Câu hỏi mở là câu hỏi được đặt ra với những từ để hỏi đầu câu như:

“Qui” (Ai)                    “Que/Quoi” (Cái gì)

“Où” (Ở đâu)              “Combien” (Bao nhiêu)

“Quand” (Khi nào)      “Comment” (như thế nào, bằng cách nào)

“Quel(s)/Quelle(s) + danh từ ” (Cái nào, …. nào)

- Trong văn viết, câu hỏi tiếng Pháp luôn có đảo ngữ động từ trước chủ từ và nối nhau bằng dấu gạch ngang «-».  Để tránh việc đảo ngữ, chúng ta có thể thêm “est-ce que” sau từ để hỏi hoặc lên giọng cuối câu trong văn nói.

Các dạng câu hỏi tiếng Pháp:

Văn nói

Văn nói và viết

Văn viết hoặc Trang trọng

Questions fermées – Câu hỏi đóng (trả lời “Oui” hoặc “Non”)

Vous êtes français?   

Est-ce que vous êtes français?           

Êtes-vous français?

Questions ouvertes – Câu hỏi mở

Vous cherchez qui?

Qui est-ce que vous cherchez?

Qui cherchez-vous?

Vous voulez quoi?

Qu’est-ce que vous voulez?

Que voulez-vous?

Vous allez ?

Où est-ce que vous allez?

Où voulez-vous?

Vous êtes combien?

Combien est-ce que vous êtes?

Combien êtes-vous?

Vous partez quand?

Quand est-ce que vous partez?

Quand partez-vous?

Vous venez comment?

Comment est-ce que vous venez?

Comment venez-vous?

Vous avez quel âge?

Quel âge est-ce que vous avez?

Quel âge avez-vous?

>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v39/BAI-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481