Ngân hàng

Hôm nay, Phuong Nam Education cung cấp cho các bạn bài tập từ vựng trong lĩnh vực ngân hàng. Các bạn cùng PhuongNam Education trau dồi vốn từ vựng nhé.

Từ vựng với chủ đế ngân hàng

>>> Xem thêm tại:https://hoctiengphap.com/noi-dung/bai-4-le-passe-compose-et-limparfait-les-differences.html

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Chia Động từ thì Imparfait
Chia Động từ thì Imparfait

Phương Nam Education cung cấp bài tập cơ bản về thì Imparfait.

Accord des verbes au Passé Composé - Hòa hợp Động từ
Accord des verbes au Passé Composé - Hòa hợp Động từ

Bài Tập Passée Composé - Chia thì Quá khứ kép, hòa hợp động từ chính.

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

Tính Từ Sở Hữu
Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481