Prépositions et articles contractés – Giới từ và mạo từ rút gọn

À + le = au
À + la = à la
À + l’ = à l’
Ex: au musée, à la gare, à l’hôtel
► Chỉ nơi chốn
• à + thành phố
• en/au + quốc gia
► Chỉ phương tiện
• à + phương tiện không gian mở
→ à pied, à vélo, à moto, à cheval
• en + phương tiện không gian kín
→ en voiture, en train, en avion, en bus, en taxi, en bateau, en rollers

 >> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v56/bai-2.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

SO SÁNH
SO SÁNH

Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp bao gồm so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Trong mỗi cấu trúc so sánh có các đặc điểm khác nhau...

Câu Điều Kiện
Câu Điều Kiện

Đối với các bạn đang học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có lúc bị bỡ ngỡ trong việc sử dụng câu điều kiện trong quá trình học.

Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que
Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que

Đảo ngữ thường được dùng trong câu hỏi, khi đảo ngữ ta thêm dấu « – » giữa chủ từ và động từ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481