S’appeler

1- S’appeler là động từ phản thân theo dạng Se + động từ, ở đây do Se đứng trước a (appeler) nên tĩnh lược thành S’appeler.

2- Se chia với các ngôi tương ứng như sau.

Đại từ

Se

S’appeler

Đại từ

Se

S’appeler

Je

me

m’appelle

Nous

nous

nous appelons

Tu

te

t’appelles

Vous

vous

vous appelez

Il/elle

se

s’appelle

Ils/elles

se

s’appellent

3- Động từ phản thân có chủ thể tác động vào chính nó thay vì tác động vào đối tượng khác.

4- Ở đây s’appeler mang nghĩa ‘gọi là’, như vậy Je m’appelle = tôi gọi (chính tôi) là …..
=> (dịch thoáng) tên tôi là …..

- Là động từ nhân đôi phụ âm

Khi chia động từ s’appeler ta phải nhân đôi ký tự l ở ngôi je, tu, il/elle, ils/elles vì các ngôi này có cùng cách phát âm khi chia s’appeler – phát âm là [ɛl].

Ví dụ: appelle, appelles, appellent đều phát âm a.pɛl ə

>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v41/bai-3.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481