Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

Với bài tập này, các bạn chọn đáp án nào?


1. J'ai un frère. C'est ________ frère.
2. Tu as une sœur. C'est ________ sœur.
3. Robert a deux enfants. Ce sont __________ enfants.
4. Il a une fille. C'est _______ fille.
5. Et il a un fils. C'est ________ fils.
6. Monique a une tante. C'est ________ tante.
7. Elle a aussi un oncle. C'est ________ oncle.
8. Nous avons des amis. Ce sont ________ amis.
9. Vous avez une télévision. C'est _________ télévision.
10. Mes parents ont un chien. C'est _________ chien.
11. Ils ont aussi trois chats. Ce sont _________ chats.
12. Nous avons des voisins : ce sont ________ voisins.
13. Vous avez un mari : c'est ________ mari.
14. Elle a une école : c'est _________ école.
15. Ils ont des enfants : ce sont ________ enfants.
16. Tu as des amis : ce sont _________ amis.
17. J'ai un bel appartement : c'est _________ appartement.
18. Elles ont trois sœurs : ce sont _________ sœurs.
19. Vous avez des parents sympas : ce sont _________ parents.
20. Tu as une amie suisse: c'est _________ amie suisse. 

>>>>Xem thêm tại: https://hoctiengphap.com/noi-dung/bai-tap-dai-tu-quan-he-don.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

SO SÁNH
SO SÁNH

Bài tập so sánh với các mẫu câu giúp ta kiểm tra lại kiến thức về ngữ pháp, cung cấp thêm từ vựng.

ĐỘNG TỪ DÉCIDER
ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống.

ĐỘNG TỪ CROIRE
ĐỘNG TỪ CROIRE

Croire là động từ thường gặp trong Tiếng Pháp. Cách sử dụng nó như thế nào?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481