Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

Với bài tập này, các bạn chọn đáp án nào?


1. J'ai un frère. C'est ________ frère.
2. Tu as une sœur. C'est ________ sœur.
3. Robert a deux enfants. Ce sont __________ enfants.
4. Il a une fille. C'est _______ fille.
5. Et il a un fils. C'est ________ fils.
6. Monique a une tante. C'est ________ tante.
7. Elle a aussi un oncle. C'est ________ oncle.
8. Nous avons des amis. Ce sont ________ amis.
9. Vous avez une télévision. C'est _________ télévision.
10. Mes parents ont un chien. C'est _________ chien.
11. Ils ont aussi trois chats. Ce sont _________ chats.
12. Nous avons des voisins : ce sont ________ voisins.
13. Vous avez un mari : c'est ________ mari.
14. Elle a une école : c'est _________ école.
15. Ils ont des enfants : ce sont ________ enfants.
16. Tu as des amis : ce sont _________ amis.
17. J'ai un bel appartement : c'est _________ appartement.
18. Elles ont trois sœurs : ce sont _________ sœurs.
19. Vous avez des parents sympas : ce sont _________ parents.
20. Tu as une amie suisse: c'est _________ amie suisse. 

>>>>Xem thêm tại: https://hoctiengphap.com/noi-dung/bai-tap-dai-tu-quan-he-don.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Ngân hàng
Ngân hàng

Hôm nay, Phuong Nam Education cung cấp cho các bạn bài tập từ vựng trong lĩnh vực ngân hàng.

Chia Động từ thì Imparfait
Chia Động từ thì Imparfait

Phương Nam Education cung cấp bài tập cơ bản về thì Imparfait.

Accord des verbes au Passé Composé - Hòa hợp Động từ
Accord des verbes au Passé Composé - Hòa hợp Động từ

Bài Tập Passée Composé - Chia thì Quá khứ kép, hòa hợp động từ chính.

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481