Các cấu trúc quen thuộc diễn tả thì quá khứ, hiện tại và tương lai của tiếng Pháp

Cùng Học Tiếng Pháp học cấu trúc đơn giản là venir de..., être en train de... và être sur le point de.... để diễn tả sự việc đã, đang và sắp xảy ra. 

VENIR DE + V infinitif : mới vừa...

- Venir de + verbe infinitif exprime un passé récent : để diễn tả một quá khứ vừa mới xảy ra.
Exemple : 
+ Marc et  Cathy viennent de se marier.
(Marc và Athy vừa mới kết hôn )
+ Nous venons de quitter l'Angleterre.
(Chúng tôi vừa rời khỏi nước Anh).

- Venir de s'utilise sans précision de temps : được sử dụng không xác định rõ thời gian.
Exemple : 
+ Jean vient de sortir.
(Jean vừa mới đi ra ngoài).
+ Jean vient d'arriver.
(Jean vừa mới đến).

>>>>>>https://hoctiengphap.com/noi-dung/bai-5-expressions-impersonnelles.html

ÊTRE EN TRAIN DE + V infinitif : đang diễn ra...

- Être en train de + Verbe infinitif exprime une action en cours de réalisation : điễn tả hành động đang được thực hiện.
 Exemple :
 + Le bébé est en train de dormir.
 ( Em bé đang ngủ).
 + Jean est en train de courir.
 ( Jean đang chạy).

ÊTRE SUR LE POINT DE + V infinitif : sắp xảy ra...

 - Être sur le point de + V infinitif exprime une action imminente, qui va se produire dans quelques instans : diễn tả hành động sắp xảy ra.
Exemple : 
+ Le spectacle est sur le point de se terminer.
(Buổi trình diễn sắp kết thúc).
+ La conférence est sur le point de commencer.
( Hội nghị sắp bắt đầu)

>>>>>>https://hoctiengphap.com/noi-dung/bai-6-les-pronoms-toniques.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP
CHIA ĐỘNG TỪ VÀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Động từ trong tiếng Pháp được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1 (1er groupe): những động từ có đuôi -er như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), regarder...

Bài tập Mạo từ Thành phần
Bài tập Mạo từ Thành phần

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm Mạo từ Thành phần. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các...

Tính từ Chỉ định
Tính từ Chỉ định

Phuong Nam Education cung cấp cho bạn bài trắc nghiệm tính từ chỉ định. Với những bài tập ngắn này, Phuong Nam Education mong góp phần giúp các bạn...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481