COD - COI

CO - Le pronom personnel Complement d'Objet
Đại từ nhân xưng bổ ngữ trong tiếng Pháp khác với tiếng Anh và tiếng Việt ở chỗ nó đứng TRƯỚC động từ.
Ví dụ: Je t'aime => anh yêu em.

Tuy nhiên danh từ vẫn đứng sau động từ như bình thường (J'aime le sport).

COD - Le pronom personnel Complément d'Objet Direct
 Đại từ nhân xưng giữ chức năng bổ ngữ trực tiếp

COD - đại từ nhân xưng bổ ngữ trực tiếp là đại từ đi với động từ trực tiếp KHÔNG có giới từ đi theo. 

Ví dụ: Je ne le connais pas.

 

 

SỐ ÍT

SỐ NHIỀU

Ngôi thứ nhất

me

nous

Ngôi thứ hai

te

vous

Ngôi thứ ba

giống đực

le

les

giống cái

la

en 

xem mục 6

 

COI - Le pronom personnel Complément d'Objet Indirect 
Đại từ nhân xưng bổ ngữ gián tiếp

Khác với COD, COI được sử dụng với động từ có giới từ theo sau.

 

 

SỐ ÍT

SỐ NHIỀU

Ngôi thứ nhất

me

nous

Ngôi thứ hai

te

vous

Ngôi thứ ba

giống đực

lui

leur

giống cái

lui

y / en 

xem mục 6

 >> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v56/bai-2.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

Tính Từ Sở Hữu
Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

SO SÁNH
SO SÁNH

Bài tập so sánh với các mẫu câu giúp ta kiểm tra lại kiến thức về ngữ pháp, cung cấp thêm từ vựng.

ĐỘNG TỪ DÉCIDER
ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481