COD - COI

CO - Le pronom personnel Complement d'Objet
Đại từ nhân xưng bổ ngữ trong tiếng Pháp khác với tiếng Anh và tiếng Việt ở chỗ nó đứng TRƯỚC động từ.
Ví dụ: Je t'aime => anh yêu em.

Tuy nhiên danh từ vẫn đứng sau động từ như bình thường (J'aime le sport).

COD - Le pronom personnel Complément d'Objet Direct
 Đại từ nhân xưng giữ chức năng bổ ngữ trực tiếp

COD - đại từ nhân xưng bổ ngữ trực tiếp là đại từ đi với động từ trực tiếp KHÔNG có giới từ đi theo. 

Ví dụ: Je ne le connais pas.

 

 

SỐ ÍT

SỐ NHIỀU

Ngôi thứ nhất

me

nous

Ngôi thứ hai

te

vous

Ngôi thứ ba

giống đực

le

les

giống cái

la

en 

xem mục 6

 

COI - Le pronom personnel Complément d'Objet Indirect 
Đại từ nhân xưng bổ ngữ gián tiếp

Khác với COD, COI được sử dụng với động từ có giới từ theo sau.

 

 

SỐ ÍT

SỐ NHIỀU

Ngôi thứ nhất

me

nous

Ngôi thứ hai

te

vous

Ngôi thứ ba

giống đực

lui

leur

giống cái

lui

y / en 

xem mục 6

 >> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v56/bai-2.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

SO SÁNH
SO SÁNH

Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp bao gồm so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Trong mỗi cấu trúc so sánh có các đặc điểm khác nhau...

Câu Điều Kiện
Câu Điều Kiện

Đối với các bạn đang học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có lúc bị bỡ ngỡ trong việc sử dụng câu điều kiện trong quá trình học.

Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que
Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que

Đảo ngữ thường được dùng trong câu hỏi, khi đảo ngữ ta thêm dấu « – » giữa chủ từ và động từ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481