Đại Từ Bổ Ngữ- Pronoms Compléments.

Để tránh mắc lỗi lặp từ, làm cho câu văn hoặc câu nói của chúng ta trở nên gọn gàng, súc tích hơn. Nhưng chúng vẫn mang đầy đủ ý nghĩa điều mà chúng ta cần nói. Đại từ bổ ngữ giúp chúng ta giải quyết vấn đề trên. 
 

1. Bổ ngữ trực tiếp: 


- Chúng thay thế cho danh từ chỉ người và chỉ vật đứng trước động từ. Chúng trả lời cho câu hỏi "Ai" và "Cái gì"

Ví dụ: Je regarde le garçon.(Tôi nhìn cậu con trai).
           Je le regarde. (Tôi nhìn cậu ấy).
           le garçon= le

- Các đại từ làm bổ ngữ trực tiếp thay thế cho danh từ chỉ người và đồ vật, trả lời cho câu hói "Qui" hoặc "Quoi"
+ Đại từ le: thay thế cho danh từ giống đực số ít.
Ví dụ: Je le regarde.(Tôi nhìn thấy cái ấy/ anh ấy).

+ Đại từ la: thay thế cho danh từ giống cái số ít.
Ví dụ: Je la regarde. (Tôi nhìn thấy cái ấy/ chị ấy).

+ Đại từ les: thay thế cho danh từ số nhiều.
 Ví dụ: Je les regarde.(Tôi nhìn thấy những cái ấy/ họ).
Đại Từ Bổ Ngữ- Pronoms Compléments.

 

2. Đại từ trực tiếp thay đổi theo ngôi:- Paul regarde moi  → Paul me regarde. (Moi được thay thế bằng me).
- Paul regarde toi → Paul te regarde. (Toi được thay thế bằng te).
- Paul regarde lui → Paule le/la regarde. (Lui được thay thế bằng le hoặc la). 
- Paul regarde nous→ Paul nous regarde. (Nous được giữ nguyên và chuyển vị trí trước động từ).
- Paul regarde vous→ Paul vous regarde.(Vous được giữ nguyên và chuyển vị trí trước động từ
- Paul regarde leurs →Paul les regarde.( Leurs được thay thế bằng les).
 

3. Lưu ý: a. Với động từ "Aimer" và "Connaître" người ta dùng "le, la, les" để chỉ người.
Ví dụ: J'aime Julie. Je l'aime comme une seur. (Trong đó, Julie = l').

b. Ta đặt từ phủ định trước và sau cụm đại từ và động từ:
Ví dụ: Je ne le regarde pas.
           Je ne les connais pas.
c. Me, te, le, la trở thành m', t', l' nếu chúng đứng trước nguyên âm và h câm. 

>>>>Xem thêm tại: https://hoctiengphap.com/nội-dung/les-pronoms-toniques-đại-từ-có-trọng-âm.htm

Chúng ta cùng hoàn thành bài tập bên dưới:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

Tính Từ Sở Hữu
Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

SO SÁNH
SO SÁNH

Bài tập so sánh với các mẫu câu giúp ta kiểm tra lại kiến thức về ngữ pháp, cung cấp thêm từ vựng.

ĐỘNG TỪ DÉCIDER
ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481