Đại Từ Chỉ Định - Les Pronoms Démonstratifs

Để tránh sự lặp lại những tính từ chỉ định ( les adjectif démonstratifs) ta dùng những đại từ chỉ định (les pronoms démonstratifs) để góp phần làm cho câu văn được ngắn gọn, súc tích, nhưng vẫn mang đầy đủ ý nghĩa của nó.

LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS
  SINGULIER PLURIEL
MASCULIN CELUI/CELUI-CI / CELUI-LÀ CEUX/CEUX-CI / CEUX-LÀ
FÉMININ CELLE/ CELLE-CI/ CELLE-LÀ CELLES/ CELLES-CI / CELLES-LÀ

 

Để tránh lỗi lặp lại tính từ chỉ định ( les adjectifs démonstratifs) , chúng ta dùng đại từ chỉ định (les pronoms de1monstratifs)
 

Celui \sə.lɥi\ người, cái (đại từ chỉ định thay thế cho danh từ giống đực số ít đã được đề cập)

 Exemple : Ce garçon cout. Celui est très vite. (Ce garçcon = Celui)

Ceux \sø\ người, cái (đại từ chỉ định thay thế cho danh từ giống đực số nhiều đã được đề cập)

Ex: Ces Français aiment le fromage. Ceux le magent beaucoup. (Ces Français =Ceux)

Celle  \sɛl\  người, cái (đại từ chỉ định thay thế cho danh từ giống cái số ít đã được đề cập)

Ex : Cette fille aime le chat. Celle aime le chien aussi. ( Cette fille = Celle).

Celles \sɛl\ người, cái (đại từ chỉ định thay thế cho danh từ giống cái số nhiều đã được đề cập)

Ex : Ces Françaises adorent porte la robe. Celles aiment porter les jupes aussi. ( Ces Françaises = Celles )

►-ci, -là được thêm sau đại từ chỉ định ( les pronoms démonstratifs)để nhấn mạnh sự lựa chọn ( -ci : này, -là: kia)

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

SO SÁNH
SO SÁNH

Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp bao gồm so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Trong mỗi cấu trúc so sánh có các đặc điểm khác nhau...

Câu Điều Kiện
Câu Điều Kiện

Đối với các bạn đang học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có lúc bị bỡ ngỡ trong việc sử dụng câu điều kiện trong quá trình học.

Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que
Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que

Đảo ngữ thường được dùng trong câu hỏi, khi đảo ngữ ta thêm dấu « – » giữa chủ từ và động từ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481