Đại Từ Chỉ Định - Les Pronoms Démonstratifs

Để tránh sự lặp lại những tính từ chỉ định ( les adjectif démonstratifs) ta dùng những đại từ chỉ định (les pronoms démonstratifs) để góp phần làm cho câu văn được ngắn gọn, súc tích, nhưng vẫn mang đầy đủ ý nghĩa của nó.

LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS
  SINGULIER PLURIEL
MASCULIN CELUI/CELUI-CI / CELUI-LÀ CEUX/CEUX-CI / CEUX-LÀ
FÉMININ CELLE/ CELLE-CI/ CELLE-LÀ CELLES/ CELLES-CI / CELLES-LÀ

 

Để tránh lỗi lặp lại tính từ chỉ định ( les adjectifs démonstratifs) , chúng ta dùng đại từ chỉ định (les pronoms de1monstratifs)
 

Celui \sə.lɥi\ người, cái (đại từ chỉ định thay thế cho danh từ giống đực số ít đã được đề cập)

 Exemple : Ce garçon cout. Celui est très vite. (Ce garçcon = Celui)

Ceux \sø\ người, cái (đại từ chỉ định thay thế cho danh từ giống đực số nhiều đã được đề cập)

Ex: Ces Français aiment le fromage. Ceux le magent beaucoup. (Ces Français =Ceux)

Celle  \sɛl\  người, cái (đại từ chỉ định thay thế cho danh từ giống cái số ít đã được đề cập)

Ex : Cette fille aime le chat. Celle aime le chien aussi. ( Cette fille = Celle).

Celles \sɛl\ người, cái (đại từ chỉ định thay thế cho danh từ giống cái số nhiều đã được đề cập)

Ex : Ces Françaises adorent porte la robe. Celles aiment porter les jupes aussi. ( Ces Françaises = Celles )

►-ci, -là được thêm sau đại từ chỉ định ( les pronoms démonstratifs)để nhấn mạnh sự lựa chọn ( -ci : này, -là: kia)

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

Tính Từ Sở Hữu
Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

SO SÁNH
SO SÁNH

Bài tập so sánh với các mẫu câu giúp ta kiểm tra lại kiến thức về ngữ pháp, cung cấp thêm từ vựng.

ĐỘNG TỪ DÉCIDER
ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481