Nghề Nghiệp

Hôm nay, Học Tiếng Pháp sẽ cung cấp cho các bạn cá mẫu câu để hỏi thông tin về nghề nghiệp. Đồng thời, Học Tiếng Pháp cung cấp cho các bạn từ vựng về nghề nghiệp.

1. Cách đặt câu

a. Với Quel/ Quelle

 • Với Quel
  Quel est votre métier? → Mon métier est ..........
  Ví dụ: Quel est votre métier? → Mon métier est professeur. Nghề của tôi là giáo viên.
 • Với Quelle
  Quelle est votre profession? → Ma profession est .......
  Ví dụ: Quelle est votre profession? → Ma profession est professeur. Nghề của tôi là giáo viên. 

b. Câu hỏi Oui/ Non

 • Vous êtes ......N....? → Oui, Je suis......../ Non, je ne suis pas........
  Ví dụ: Vous êtes professeur. → Oui. Je suis professseur/Non, Je ne suis pas professeur.
 • Est-ce que vous  êtes ......N....? → Oui, Je suis......../ Non, je ne suis pas........V
  Ví dụ: Est-ce que vous êtes professeur. → Oui. Je suis professseur/Non, Je ne suis pas professeur.

2. Từ vựng

Học Tiếng Pháp gửi đến các bạn một số nghề bằng tranh ảnh để mọi người xem qua.

Les métiers 

Từ Vựng:
Docteur: Bác sĩ.
Policier/ Policière : Nam cảnh sát/ Nữ cảnh sát.
Pompier: Lính cứu hỏa.
Cuisinier/ Cuisinière: Nam đầu bếp/ Nữ đầu bếp.
Chanteur/ Chanteuse: Nam ca sĩ/ Nữ ca sĩ.
Mécannicien/ Mécannicienne: Thợ máy.


Ví dụ: Quelle est votre profession? Je suis musicien. Nghề của bạn là gì?  tôi là nhạc sĩ.
>>>>Xem thêm tại: https://hoctiengphap.com/noi-dung/bai-1-les-jours-et-les-saisons.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THỊT
TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THỊT

Hôm nay, PhuongNam Education sẽ cung cấp từ vựng cho các bạn về các loại thịt. Giúp các bạn trau dồi thêm vốn từ vựng của mình.

Rau củ bằng tiếng Pháp
Rau củ bằng tiếng Pháp

Rau, củ quả được gọi như thế nào bằng tiếng Pháp. Đây là chủ đề mới ngày hôm nay

Cách gọi món khi đi nhà hàng
Cách gọi món khi đi nhà hàng

để gọi món và đặt bàn , Hoc Tiếng Pháp gửi đến mọi người một vài cấu trúc đơn giản.

Le Temps - Thời Tiết
Le Temps - Thời Tiết

Để biết diễn tả thời tiết trong ngày, tiếng pháp có nhiều cách để nói .

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481