Y – Pronom adverbial

Il remplace une proposition introduite par la préposition à 

Nó  thay thế cho 1 mệnh đề được dẫn vào bởi giới từ à
Ex :
j’ai renoncé à partir en vacances ce mois- ci parce que j’ai trop de travail.
J’y ai renoncé ce mois- ci parce que j`ai trop de travail.
Renoncer à : từ chối
 
Il remplace un nom de chose précédé de la préposition à, *ce nom n`est pas la personne
Nó thay thế cho 1 danh từ chỉ vật theo sau giới từ à, lưu ý * danh từ này không phải là người.
Il pense à notre voyage. –  Penser à : nghĩ về
⇒ Il pense. (thay thế notre voyage )
Tu dois obéir à la loi.  –  Obéir à : vâng lời, tuân theo –  la loi : luật
⇒ Tu dois obéir(y thay thế la loi)
 
Il remplace un complément de lieu introduit par à, dans, en, sur, sous…
Nó thay thế cho 1 mệnh đề chỉ nơi chốn đi kèm với  những giới từ  à, dans, en sur, sous
Depuis tu  habites à Brest ?
⇒ J’y habite depuis un an.
Tu arrives au musée? –  Arriver à : đi tới đâu
⇒ Oui,  j’y arrive.
 
Normalement  y ne peut pas remplace un verbe +à
Thông thường nó KHÔNG thay thế cho động từ + à 
J'hésite à dire la vérité. 
J'hésite à la dire. –  Hésiter à: do dự 
⇒ Không nói:  J'y hésite.
Je continue à lire Balzac. 
Je continue à le lire. – Continuer à : tiếp tục 
⇒ Không nói:  J'y continue.

>> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v56/bai-2.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản
Pronom Relatifs - đại từ quan hệ tiếng Pháp cơ bản

Bài học ngữ pháp sau đây sẽ giúp bạn phân loại và sử dụng những đại từ quan hệ tiếng Pháp đúng cách.

SO SÁNH
SO SÁNH

Cấu trúc so sánh trong tiếng Pháp bao gồm so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Trong mỗi cấu trúc so sánh có các đặc điểm khác nhau...

Câu Điều Kiện
Câu Điều Kiện

Đối với các bạn đang học tiếng Pháp, chắc hẳn sẽ có lúc bị bỡ ngỡ trong việc sử dụng câu điều kiện trong quá trình học.

Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que
Đảo ngữ trong tiếng Pháp và Est-ce que

Đảo ngữ thường được dùng trong câu hỏi, khi đảo ngữ ta thêm dấu « – » giữa chủ từ và động từ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481