Bài 6 : Localisation

à côté de

Bên cạnh

Il y a une rivière à côté de la maison.

Có một dòng sông cạnh ngôi nhà.

à droite de

Bên phải

Regarde à gauche et à droite avant de traverser.

Hãy nhìn trái, nhìn phải trước khi băng qua đường.

à gauche de

Bên trái

Il voulait que le chauffeur de taxi tourne à gauche.

Anh ấy đã muốn tài xế taxi rẽ trái.

au dessous de

Ở phía dưới

Aujourd'hui, la température est au-dessous de zéro.

Hôm nay, nhiệt độ xuống dưới 0 độ.

au dessus de

Ở phía trên

Ma note est au-dessus de la moyenne.

Tôi được điểm trên trung bình

Contre

Dựa vào, tựa vào

Mettez l'échelle contre le mur.

Đặt cái thang sát tường.

Dans

Trong

Il a 5 sous dans sa poche.

Nó có 5 xu trong túi.

Devant

Phía trước

La poste se trouve devant la mairie.

Bưu điện nằm trước tòa thị chính.

Derrière

Phía sau

Ne parle pas des gens derrière leurs dos.

Đừng có nói người khác sau lưng.

Entre

Ở giữa

C'est fini entre nous, rends-moi ma bague!

Giữa chúng ta chấm dứt rồi, trả nhẫn cho anh.

Sous

Ở dưới

Il y a un chat sous la chaise.

Có một con mèo dưới cái ghế.

Sur

Ở trên

Le téléphone est sur le bureau.

Điện thoại nằm trên bàn làm việc.

 >> Xem thêm: http://hoctiengphap.com/v10/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THỊT
TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THỊT

Hôm nay, PhuongNam Education sẽ cung cấp từ vựng cho các bạn về các loại thịt. Giúp các bạn trau dồi thêm vốn từ vựng của mình.

Nghề Nghiệp
Nghề Nghiệp

Hôm nay, các bạn cùng Học Tiếng Pháp sẽ học từ vựng về nghề nghiệp.

Rau củ bằng tiếng Pháp
Rau củ bằng tiếng Pháp

Rau, củ quả được gọi như thế nào bằng tiếng Pháp. Đây là chủ đề mới ngày hôm nay

Cách gọi món khi đi nhà hàng
Cách gọi món khi đi nhà hàng

để gọi món và đặt bàn , Hoc Tiếng Pháp gửi đến mọi người một vài cấu trúc đơn giản.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481